Archiv zur polnischen Zeitgeschichte, Archiwum polskiej historii wspólczesnej


Die Inhalte dieses Bestandes können nur vor Ort im Sozialarchiv eingesehen werden.
Die Bereitstellung erfolgt innerhalb von zwei Arbeitstagen.

KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW (KOR) I KOMITET SAMOOBRONY SPOLECZNEJ (KSS) "KOR" 1976-1980

Zeitraum: 1976-1980

Prasa 1978-1981

Zeitraum: 1978-1981

Ar 28.100.1 (1)
Robotnik - [Gdansk-Warszawa] : [KSS "KOR"]

1978 : Nr. 16, 19, 25
1979 : Nr. 27-30, 32-40, 42
1980 : Nr. 45, 47-57, 59-64, 68-71

Ar 28.100.1 (2)
Robotnik - [Szczecin] : [KSS "KOR"]

1978 : Nr. 25
1979 : Nr. 2

Ar 28.100.2 (1)
Biuletyn Informacyjny - Warszawa : KSS "KOR" [Miesięcznik]

1979 : Nr. 7
1980 : Nr. 2, 4

Ar 28.100.2 (2)
Głos : niezależny miesięcznik społeczno-polityczny - Warszawa : Wyd. "Głos"

1980 : Nr. 28 (nr. specjalny), 10 / 1981 : Nr. 2
[Ciąg dalszy zobacz w: Ar 28.307.5]

Historia powstania oraz dokumentacja dzialalnosci KOR-u i KSS "KOR"-u

Ar 28.110.1
Dok.

Zeitraum: 1976-1980

Kawalec, Stefan. - Demokratyczna opozycja w Polsce : wydarzenia czerwcowe i rok dzialalnosci Komitetu Obrony Robotników - Warszawa : Wyd. "Glos", 1979. 36 s
Apele, oswiadczenia i komunikaty KSS "KOR"-u 1980
Dokumenty bezprawia / opracowane przez KSS "KOR". -Warszawa : NOW-a, 1978. - 14 k
Relacje, informacje o przesladowaniach czlonków opozycji i ich rodzin. Materialy publikowane w Biuletynie Informacyjnym KSS "KOR" w latach 1976-1980

Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN)

Ar 28.150.1
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN)

Dokumenty dzialalnosci: statuty, publikacje KPN, PZPR o KPN, prasa; Gazeta polska - Warszawa : KPN: 1979 : Nr 5

Ar 28.180.1
Ruch Mlodej Polski (RMP)

Komunikaty oraz prasa; Bratniak - Gdansk-Warszawa : RMP
1980 : Nr. 25, 26

SOLIDARNOSC JAKO NIEZALEZNY SAMORZADNY ZWIAZEK ZAWODOWY (NSZZ) ORAZ JAKO RUCH SPOLECZNO-POLITYCZNY [czerwiec 1980 - 13.12.1981.]

Historia Solidarnosci

Ar 28.201.1
Historia KOR-u i Solidarnosci na podlozu historycznym, politycznym i ekonomicznym, publikacje

Holzer, Jerzy. Solidarnosc. Wyd. Krag, 1983. 244 s.
Pomian, Krzysztof. Défi à l'impossible? De la révolte de Poznan à "Solidarité". Paris, Les Édititons ouvrières, 1982. 235 s. [2. Expl. vorh.: 73075]
Solidarnosc. La gesta del pueblo Polaco. México, Coedicion Palos - L'ALTERNATIVE, 1982. 329 s.
Zielonka, Jan. Pools experiment een visie op de gebuertenissen van '80-'82. Leewarden, Uitgeverij Eisma B.V., 1982. 244 s.

Ar 28.201.2
Polski Sierpien 1980: periodyki i inne publikacje

Przeglad - Warszawa : Wyd. im. Konstytucji 3 Maja
1980: Nr. 5
Punkt : almanach gdanskich srodowisk twórczych. Gdansk : Wyd. Morskie,
1980 : Nr. 12
1981 : Nr. 13
Polski Sierpien 1980. [Reedycja almanachu gdanskich srodowisk twórczych "Punkt" nr.12/80]. Nowy Jork, 1981. 302 s. (Biblioteka Pomostu)
Gielzynski, W., Stefanski, L. Gdansk. Sierpien 80. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1981. 222 s.
Przestancie nas stale przepraszac... Wiersze. Sierpien 1980. Warszawa: Wyd. im. Konstytucji 3 Maja, 1980. 25 s.

Ar 28.201.3
Gdansk. Sierpien 1980: fotografie

Gdansk. Sierpien 80. Fotografie St. Markowskiego i W. Górki. Poznan, Galeria Fotografii "Od NOWA", [1981?]

Ar 28.201.4
Gdańsk 1980 pictures from a strike. Biddles Ltd., Guidford Puls Publikations, 1981. 63 s.
Ar 28.201.5
Mat.

- Dossier rouge [dir. publ. Robert March]. Montreuil : Dossier rouge[1980] : No 1
- Radio Wolna Europa. Kronika wydarzen Radio Free Europe Research = Poland: A Chronology of Events . Compiled by Anna Sabbat and Roman Stefanowski.
1 : July 1980 - December 1981
2 : December 1981 - December 1982
- Materialy do biografii Lecha Walesy. Miedzy innymi: Lech Walesa. L'espoir. [b.m.wyd.] : Éditions du Guépard, 1981. 128 s.

Dokumentacja dzialalnosci

Ar 28.202.1
KSZZ "Solidarnosc" - programy i statuty 1980/1981 [teksty takze w jezyku francuskim]
Ar 28.202.2
Krajowa Komisja Porozumiewawcza (KKP): oswiadczenia, uchwaly, komunikaty 19.9.1980 - 13.12.1981. Prasa Solidarnosci o KKP

Dokumenty Krajowej Komisji Koordynacyjnej (KKK) Pracowników Resortu Wymiaru Sprawiedliwosci 1980
Dokumenty rózne; ankieta, deklaracja przystapienia
Emblematy Solidarnosci
Solidarnosc a Sluzba Zdrowia
Solidarnosc a Oswiata

Ar 28.202.3 (1)
Wybory na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarnosc"

Wybory na zjazdy regionalne.
Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarnosc" [5.9.1981 - 10.9.1981 / 26.9.1981 - 7.10.1981]
Dokumenty drobne, uchwaly, komentarze w prasie i prasa I Krajowego Zjazdu
Glos Wolny : Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarnosc" - Gdansk : BIPS
1981 : Nr. 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15 [+ Nr. 1-5 Fotok.]

Ar 28.202.3 (2)
Glos Wolny : Gazeta I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarnosc" - Gdansk : BIPS

1981 : Nr. 2, 6, 8, 9, 11, 14, 15 [+ Nr. 1-5 Fotok.]

Ar 28.202.4
Congress post - Gdansk : BIPS [specjalne wyd. Glosu Wolnego w jezyku angielskim]

1981 : Nr. 1-9, 11

Ar 28.202.5
Porozumienia i rozmowy Sierpien 1980 - luty 1981

- Rozmowy Komisji Rzadowej z Miedzyzakladowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdanskiej (23-31 sierpnia 1980 r.) Warszawa, Instytut Wydawniczy Zwiazków Zawodowych, 1981
- Protokól porozumienia zawartego przez Komisje Rzadowa i Miedzyzakladowy Komitet Strajkowy (MKS) w dniu 31.8.1980 w Stoczni Gdanskiej.
- Protokól porozumienia zawartego przez Zakladowy Komitet Strajkowy i Wladze Rektorskie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 10.11.1980 r.
- Protokól porozumienia zawartego przez Komisje Rzadowa i MKS w Kopalni Wegla Kamiennego "Manifest Lipcowy" w dniu 3.9.1980 r.
- Teksty porozumienia zawartego w Hucie Katowice 4.9.1980 r. i 11.9.1980 r. Dokumenty dotyczace niedotrzymywania porozumien przez strone rzadowa.
- Informacja o przebiegu rozmów delegacji NSZZ "Solidarnosc" ze strona rzadowa w Warszawie w dniach 1.10.1980 r. i 31.10.1980 r.
- Prasa Solidarnosci o rozmowach miedzy delegatami NSZZ "S" a przedstawicielami rzadu.
- Protokól porozumienia zawartego w dniu 18.2.1981 r. pomiedzy Komisja Rzadowa a Komitetem Strajkowym w Rzeszowie, przy udziale przedstawicieli KKP.
- Porozumienia o zasiegu branzowym: PKP, Budownictwo i Transport, Zwiazek Literatów Polskich.
! Ar 28.202.6 Dzialalnosc Solidarnosci [Podzial dokumentów wedlug regionów alfabetycznie]
Gdansk: Oswiadczenia Miedzyzakladowego Komitetu Zalozycielskiego (MKZ) NSZZ "S".
Uchwaly Zarzadu Regionu (ZE) Gdanskiego.
Apele i oswiadczenia Stoczniowców Stoczni Gdanskiej.
Materialy do I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "S" Regionu Gdanskiego, Gdynia 2-7. i 13-17.7.1981 r.
! Ar 28.202.7 Dzialalnosc Solidarnosci [Podzial dokumentów wedlug regionów alfabetycznie]
Bydgoszcz: Materialy dotyczace wydarzen z dnia 19.3.1981 r.

Ar 28.202.6
Dzialalnosc Solidarnosci [Podzial dokumentów wedlug regionów alfabetycznie]

Gdansk: Oswiadczenia Miedzyzakladowego Komitetu Zalozycielskiego (MKZ) NSZZ "S".
Uchwaly Zarzadu Regionu (ZE) Gdanskiego.
Apele i oswiadczenia Stoczniowców Stoczni Gdanskiej.
Materialy do I Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "S" Regionu Gdanskiego, Gdynia 2-7. i 13-17.7.1981 r.
! Ar 28.202.7 Dzialalnosc Solidarnosci [Podzial dokumentów wedlug regionów alfabetycznie]
Bydgoszcz: Materialy dotyczace wydarzen z dnia 19.3.1981 r.

Ar 28.202.7
Dzialalnosc Solidarnosci [Podzial dokumentów wedlug regionów alfabetycznie]

Bydgoszcz: Materialy dotyczace wydarzen z dnia 19.3.1981 r.

Ar 28.202.8
Dzialalnosc Solidarnosci [Podzial dokumentów wedlug regionów alfabetycznie]

Dabrowa Górnicza
Katowice
Kalisz
Konin
Kraków
Lublin
Lódz
Poznan
Warszawa
Walbrzych
Wroclaw

Ar 28.202.9
Solidarnosc a prawo i bezprawie - dokumenty drobne dotyczace: cenzury, przestepstw popelnionych przez Prokurature i MO w latach 1972-1981, naduzyc funkcjonariuszy partyjnych, informacji ludnosci o sytuacji prawnej

Propaganda polityczna Solidarnosci

Ar 28.203.1
Propaganda i satyra: afisze, plakaty, ulotki

[podzial wedlug regionów]

Solidarnosc a przemiany gospodarcze w Polsce

Ar 28.204.1
Przyczyny kryzysu gospodarczego w PRL [skrypty i broszurki]

- Bienkowski, Wladyslaw. Przyczyny niepowodzen reform gospodarczych w Polsce. 8 s
- Kurowski, Stefan. Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL. Warszawa,1981. [Referat wygloszony 12.5.1979 r.]
- Kusmierek, Józef. Ludzie pragna informacji - informacja nalezy sie ludziom. 7 s
- Rajski, Marian. Wystapienie delegata na miejska konferencje partyjna w dniu 16 maja 1981 roku, czyli kto otrzymuje pomoc przeznaczona dla Polski. 10 s
- Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodacych do jej naprawy / red. Zespól uslugowy "Doswiadczenie i Przyszlosc'". Warszawa, [1979?]. 75 s
- Reforma gospodarcza w PRL. Rozmowa z prof. dr. J. Kaleta, rektorem Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu. 9 s
- Kawalec, Stefan. Warunki realizacji porozumien
- Kurowski, Stefan. Obszary zainteresowan i przeslanki wyboru
- PTE [Polskie Towarzystwo Ekonomiczne] o reformie. Propozycje zasadniczych rozwiazan reformy gospodarczej w Polsce. Reforma gospodarcza a warunki realizacji porozumien spolecznych. Krajowa Konferencja NSZZ "S", Lódz 20-21. 12.1980 r. 71 s
- [Lipinski, Edward.?] Uwagi o sytuacji gospodarczej w kraju. Warszawa, 1978. 21 s
- Raport o naprawie budownictwa mieszkaniowego / red. Osrodek Badan Spolecznych. Warszawa, Instytut Wyd. Zwiazków Zawodowych, 1981. 47 s

Ar 28.204.5
Solidarnosc a samorzad pracowniczy

- Bogalska-Czajkowska, E., Malkiewicz, A. Wokól istoty stosunków organizacyjnych. 4 s
- Jakubowicz, S. "Solidarnosc" a samorzad pracowniczy. 19 s
- Marciniak, P. Samorzad a wspólrzadzenie. 6 s
- Marciniak, W. Samorzad robotniczy a panstwo
- Dyskusja o samorzadzie. Zeszyty Forum Sierpien 80
- Projekty ustaw oraz ustawy do grudnia 1981 r
- Dyskusja o samorzadzie w prasie Solidarnosci

Strajki do 13.12.1981 r.

Ar 28.205.1 (1)
Instrukcje strajkowe KKP

Biuletyn Informacyjny KSS "KOR" 1980 : Nr. 6 (40) [Numer poswiecony strajkom w lipcu i sierpniu 1980 r.]

Ar 28.205.1 (2)
Publikacje i dokumenty wedlug regionów alfabetycznie

Dabrowa Górnicza
Lublin
Lódz
Poznan
Rzeszów
Szczecin
Ursus
Warszawa
Wroclaw
Zyrardów

Ar 28.205.2
Strajki w regionie gdanskim: komunikaty, oswiadczenia. Prasa

Strajkowy Biuletyn Informacyjny "Solidarnosc" - Gdansk : Stocznia Gdanska, 1980 : Nr. 1-13

Solidarnosc widziana od wewnatrz - opinie krytyczne czlonków NSZZ "S" o Zwiazku

Ar 28.206.1
Prace Osrodka Badan Spolecznych NSZZ "S" regionu Mazowsze. Opinie krytyczne. Spory wewnetrzne na lamach prasy

Prasa Solidarnosci do zawieszenia stanu wojennego [Podzial wedlug regionów i alfabetycznie.]

Ar 28.207.1
Dąbrowa Górnicza

Wolny Zwiazkowiec : KSZZ "S" Komisja Zakladowa Huty Katowice
1980 : Nr. 1-21, 23-27, 29
1981 : Nr. 1, 5, 7, 8, 10-18, 30, 32

Ar 28.207.2
Gdansk [A-B]

BIPS : Tygodnik Biura Informacji Prasowej KKP NSZZ "S" 1981 : Nr.7, 8
BIPS : Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej "Solidarnosc" 1981 : Nr. 73, 74, 79, 80, 100, 125, 136, 138, 146, 148, 171-176, 178, 180-183, 186-188, 189, 190, 200-218, 220, 236-242, 260-274, 278

Ar 28.207.3
Gdansk [B-P]

Biuletyn Informacyjny Gdanskiego Komitetu Obrony Wiezionych za przekonania; 1981 : Nr. 1
Biuletyn Informacyjny : Komitet Zalozycielski NSZZ Stoczni Gdanskiej im. Lenina
1980 : Nr.1-21
1981 : Nr. 26, 28, 29
Biuletyn Informacyjny Solidarnosc : Komitet Zalozycielski NSZZ "S"
1980 : Nr.15, 17, 18, 20, 23-29
1981 : Nr. 3, 4
Portowiec : NSZZ "S" Rada Zwiazkowa przy Zarzadzie Portu; 1980 : Nr. 12

Ar 28.207.4
Gdansk [R-S]

Rozwaga i Solidarnosc : pismo pod patronatem Komisji Zakladowej NSZZ "S" w Stoczni Gdanskiej : Wyd. Zakladowa Organizacja Zwiazkowa NSZZ "S" w Stoczni Gdanskiej im. Lenina; 1981 : Nr.14-16, 22
[Nastepne numery zobacz w: Ar 28.308.2]
Serwis Informacyjny Biura Krajowego : Wyd. Biuro Krajowe NSZZ "S"; 1981 : Nr. 20, 26, 36, 37, 39. 40, 41, 52, 80 oraz 5 wydan bez numeru
Solidarnosc : pismo MKZ NSZZ "S" z siedziba w Gdansku : Wyd. MKZ NSZZ "S"; 1981 : Nr. 8, nr. specjalny 39, 13, 22. 25. 28, 29, 31
[Nastepne numery zobacz w Ar 28.308.3]

Ar 28.207.5
Gdansk [S-Z]

Wiadomosci : Wyd. KZ NSZZ "S" przy Stoczni Pólnocnej im. Boh. Westrplatte
1980 : Nr. 1-25
1981 : Nr. 26-34, 36, 37, 45, 46, 53
Wiatr od Morza : Wyd. Solidarnosc - Sekcja Oswiaty i Wychowania; 1981 : Nr. 4

Ar 28.207.6
Gdynia

Biuletyn Informacyjny : Wyd. Komitet Zalozycielski
NSZZ Stoczni Gdynskiej; 1980 : Nr. 1, 3
Solidarnosc. Biuletyn Informacyjny : Wyd. KZ NSZZ "S" Sluzba Zdrowia; 1981 : Nr. 1
Solidarnosc : biuletyn informacyjny NSZZ "S" : Wyd. NSZZ "S" Stoczni Im. Komuny Paryskiej; 1981 : Nr. 46, 48
Solidarnosc Portowców : biuletyn informacyjny : Wyd. Komisja Zakladowa NSZZ "S" Zarzadu Portu Gdynia; 1981 : Nr. 170-179
Informator SKBPOG : Wyd. Spoleczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni; 1981 : Nr. 4

Ar 28.207.7
Jelenia Góra

Odrodzenie : tygodnik publicystyczny : Wyd. Zarzad Regionaly NSZZ "S"; 1981 : Nr. 0-19
Solidarnosc Jeleniogórska : Wyd. Zarzad Regionalny NSZZ "S"; 1981 : Nr. 9, 18

Ar 28.207.8
Kraków

Goniec Malopolski : Wyd. Sekcja Informacji przy MKZ Malopolska NSZZ "S"; 1981 : Nr. 12, 22, 23
NSZZ Solidarnosc : WUT/WUP biuletyn informacyjny : Wyd. NSZZ "S"; 1981 : Nr. 4
Wiadomosci Krakowskie : pismo Ruchu Solidarnosc : Wyd. MKZ NSZZ "S" Malopolska; 1981 : Nr. 13-15, 18, 22, 23

Ar 28.207.9
Lódz

Solidarnosc Ziemi Lódzkiej : biuletyn informacyjny NSZZ "S" : Wyd. MKZ NSZZ"S Ziemi lódzkiej
1980 : Nr. 7, dodatek nr.2
1981 : Nr. 11, 41-43
Solidarnosc z Gdanskiem : pismo wspólpracujace z Niezaleznym Ruchem Zwiazkowym : bez wyd; 1981 : Nr. 21, 22
Poglady : biuletyn informacyjny szkól wyzszych i instytucji naukowych Lodzi : Wyd. Zarzad Regionalny NSZZ "Solidarnosc" Ziemi Lódzkiej; 1981 : Nr. 14 (26.10.81)

Ar 28.207.10
Poznan [A-W]

Biuletyn Informacyjny Komisji Uczelnianej KSZZ "S" Akademii Rolniczej w Poznaniu : Wyd. Komisja Uczelniana NSZZ "S" AR
1981 : Nr. 2-4, 9-11, 13 oraz dodatek specjalny
AS : magazyn pism zwiazkowych i zakladowych : Wyd. Agencja Prasowa Solidarnosc KZ przy Poznanskich Zakladach Graficznych im. Marcina Kasprzaka
1981 : Nr. 1, 3, 4
Obserwator Wielkopolski : Wyd. Dzial Wydawnictw ZR NSZZ "S" Wielkopolska
1981 : Nr. 20
Solidarnosc Wielkopolski : Wyd. NSZZ "S" MKZ Wielkopolska
1981 : Nr. 6, 7, 10
Srodowisko : miesiecznik NSZZ "S" przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza : Wyd. NSZZ "S" przy Uniwersytecie A. Mickiewicza
1980 : Nr. 1
Wiadomosci Dnia : Wyd. MKZ Wielkopolska
1981 : Nr. 61

Ar 28.207.11
Poznan [S]

Serwis Informacyjny Komisji Zakladowej NSZZ Uniwersytetu im. A. Mickiewicza : Wyd. KZ NSZZ "S" UAM
1981 : Nr. 11-70, dodatek specjalny Nr. : 5, 8, 11-17, dodatek zjazdowy nr.19, 20-23, 25

Ar 28.207.12
Szczecin

Jednosc : organ [pózniej pismo] MKS przy Stoczni im. A. Warskiego : Wyd. MKZ NSZZ "S"
1980 : Nr. 2, 4-10, 13, 14, 18
1981 : Nr. 1-9, 11-17, 19, 20-34, 36-39, 42, 46, 47.

Ar 28.207.13
Kwadrat

Kwadrat: dwutygodnik spoleczno-polityczny KKK Pracowników Poligrafii : Wyd. KKK NSZZ "S" Pracowników Poligrafii 1981 : Nr. 1, 6

Ar 28.207.14
Warszawa

Biuletyn Pism Zwiazkowych i Zakladowych as : Wyd. Agencja Prasowa Solidarnosc 1981 : Nr. 23, 36, 48
Biuletyn Zjazdowy : Wyd. Biuro Informacyjne NSZZ "S" regionu Mazowsze 1981 : Nr. ? 10, 9
Glos Wolnego Zwiazkowca : biuletyn NSZZ "S" Huty Warszawa : Wyd. NSZZ "S" Huty Warszawa 1981 : Nr. 19
Informator : NSZZ "S" region Mazowsze 1981 [?]: Nr. 1
Informator biezacy dla organizacji zakladowych NSZZ "S" region Mazowsze 1980 : Nr. 30
Ruch zwiazkowy : zeszyty OPSZ [Osrodek Prac Spoleczno-Zawodowych KKP NSZZ Solidarnosc]. Warszawa : Instytut Wydawniczy Zwiazków Zawodowych 1981 : Nr. 1
Solidarnosc Uniwersytetu Warszawskiego : Wyd. NSZZ "S" Uniw. Warszawskiego [1981] : Nr. [165]
Solidarnosc PW : pismo Org. Zakladowej NSZZ "S" w Politechnice Warszawskiej : Wyd. OZ NSZZ "S" Politechniki Warszawskiej [1981] : Nr. [1]
Solidarnosc "Tamka" : Wyd. Zaklady Graficzne "Tamka" 1981 : Nr. 14-15

Ar 28.207.15
Warszawa

Wiadomosci Dnia : Wyd. Osrodek Badan Spolecznych i Biuro Informacyjne NSZZ "S" reg. Mazowsze
1981 : Nr. 37, 39, 70, 73, 76, 79, 80, 83, 88, 91-93, 99-101, 105, 112, 115, 118, 125-127, 134, 136, 139, 144-151, 153-156, 158-161, 170, 184, 194, 196, 197, 205, 208, 220, 232, 245, 246

Ar 28.207.16
Warszawa

Tygodnik Solidarnosc : Wyd. KKP NSZZ "S" [Pismo cenzurowane]
1981 : Nr. 1-5, 7-19

Ar 28.207.17
Warszawa

Tygodnik Solidarnosc : Wyd. KKP NSZZ "S" [Pismo cenzurowane]
1981 : 20-37

Ar 28.207.18
Warszawa

Niezaleznosc : Wyd. NSZZ "S" reg. Mazowsze
1981 : Nr. 1-5, 10-15, 17-56, 58-68, 70-74, 76-78, 81-83, 85, 86-90, 93-97, 99, 101, 106-115, 118-123, 125-139, 142, 147, 148, 154-157, 159-163, 165-167
oraz dodatek: 22.3, 24.3, 26.3, 27.3, 30.3, 31.3, 1. 4. 1981 r.

Ar 28.207.19
Warszawa

NTO : informator wewnetrzny dla kól nauki, techniki, oswiaty : Wyd. NSZZ "S" reg. Mazowsze
1980 : Nr. 1-5, 8-10, 11-12
1981 : Nr. 2, 3, 5, 8
Zeszyty OBS [Osrodek Badan Spolecznych] : NSZZ Solidarnosc reg. Mazowsze
1981 : 3 Gospodarka

Ar 28.207.20
Wroclaw

Biuletyn Dolnoslaski : miesiecznik niezalezny : Wyd. [Kooperatywa Wydawnicza "Wyzwolenie"]
1981 : Nr. 2, 3
Komunikaty : Wyd. NSZZ "S" Uniw. Wroclawskiego
1981 : Nr. ? 2.4.
Pod pregierzem opinii publicznej : Wyd. Biuro Organizacyjne Nauczycieli Dolnego Slaska
1981 : Nr. 1-3
Ukosem : pismo Miedzyszkolnego Uczniowskiego Komitetu Odnowy Spolecznej : Wyd. MUK Odnowy Spolecznej
1981 : Nr. 1, 3

Ar 28.207.21
Wroclaw

Solidarnosc Dolnoslaska ; Wyd. MKZ NSZZ "S"
1980 : Nr. 1-6, 8-14
1981 : Nr. 15-25, 28, 58-60

Ar 28.207.22
Prasa Solidarnosci wedlug regionów i alfabetycznie

Serwis informacyjny - Bydgoszcz : NSZZ "S"; 1981 : Nr. ?5.9
Wolne Zwiazki - Bydgoszcz : NSZZ "S"; 1981 : Nr. 3
Solidarnosc MKZ : serwis informacyjny - Bytom : NSZZ "S" 1980 : Nr. 4
Solidarnosc : Region Czestochowa. Biuletyn - Czestochowa : RKZ NSZZ "S; 1980 : Nr. 7, 8
Solidarnosc Gorzowska : Informator NSZZ "S" - Gorzów Wielkopolski : NSZZ "S"; 1981 : Nr. 23, 30
Nasza Solidarnosc : biuletyn informacyjny - Jastrzebie : Miedzyzakladowa Komisja Robotnicza KZ NSZZ "S"; 1981 : Nr. 10
Solidarnosc : pismo MKZ NSZZ "S" woj. kaliskiego - Kalisz : MKZ NSZZ "S"; 1980 : Nr. 11, 12
Pelnym Glosem : tygodnik. Komentarze, fakty, opinie. - Katowice : Zarzad Regionu NSZZ "S"; 1981 : Nr. 3
Wprost : biuletyn publicystyczny ... - Katowice : Zarzad Regionu NSZZ "S"; 1981 : Nr. 1
Goniec Kolobrzeski : komunikaty wewnetrzne NSZZ "S" - Kolobrzeg : NSZZ "S" reg. Pobrzeze Delegatura TZR; 1981 : Nr. 7
Azyl - Konin : NSZZ "S" Zarzad Regionu NSZZ "S"; 1981 : Nr. 1
Solidarnosc Ziemi Kutnowskiej : wewnatrzzwiazkowy biuletyn informacyjny - Kutno : NSZZ "S" 1981 : Nr. 1
Solidarnosc Leszczynska - Leszno : MKZ NSZZ "S"; 1981 : Nr. 7
Solidarnosc : biuletyn informacyjny - Lublin : MKZ NSZZ; 1981 : Nr. 18, 23
Rezonans : serwis, pismo reg. Warminsko-Mazurskiego : [NSZZ "S"]; 1981 : Nr. 51
Solidarnosc Olsztynska : serwis informacyjny - Olsztyn : bez wyd; 1981 : Nr. 18, 23
Solidarnosc Opolszczyzny : biuletyn informacyjny MKZ - Opole : bez wyd; 1981 : Nr. ?14.2
Sygnaly : codzienny serwis informacyjny - Opole : MKZ NSZZ "S"; 1981 : Nr. 33
Nasze Sprawy - Piaseczno-Konstancin-Jeziorna-Leszno-Wola : NSZZ "S reg. Mazowsze: Odzial P.-K.-J.-L.; 1981 : Nr. 1
Solidarnosc Ziemi Pulawskiej : biuletyn informacyjny - Pulawy : MKZ NSZZ "S"
1980 : Nr. 5, 6, 7
1981 : Nr. 8
Solidarnosc rzeszowska : wewnetrzny biuletyn informacyjny - Rzeszów : NSZZ "S" Reg. Rzeszowskiego; 1981 : Nr. 42
Solidarnosc Slupska - Slupsk : NSZZ "S" reg. Slupskiego; 1981 : Nr. 9(30)
Solidarnosc Tarnobrzeska : biuletyn informacyjny -Tarnobrzeg : NSZZ "S" KiZPS "Siarkopol"; 1981 : Nr. 23
Biuletyn informacyjny - Ursus : Zarzad Fabryczny NSZZ "S" w Zakladach Mechaniczych Ursus; 1981 : Nr. 13, 20, 22
Biuletyn informacyjny : Solidarnosc Górnicza - Walbrzych ; Komisja Resortu Górnictwa przy HKZ Walbrzych; 1981 : Nr. 2
Niezalezne Slowo - Walbrzych : MKZ NSZZ "S" woj. Walbrzychskiego; 1981 : Nr. 7, 8, 12, 19, 33, 46
Biuletyn Informacyjny - Wloclawek : MKZ NSZZ "S"; 1981 : Nr. 5, 6, 10
Opinia - Wloclawek ; NSZZ "S" Zarzad reg. Kujaw, Ziemi Dobrzanskiej; 1981 : Nr. 4
Promyk : biuletyn specjalny - Wloclawek : MKZ NSZZ "S"; 1981 : Nr. ? maj
Solidarnosc Kujaw i Ziemi Dobrzanskiej - Wloclawek ; MKZ NSZZ "S"; 1981 : Nr. 16, 17
Wiadomosci dnia : codzienny biuletyn informacyjny - Wloclawek : NSZZ "S" Reg. Kujaw i Ziemi Dobrzanskiej; 1981 : Nr. 18
Znak Sierpnia : pismo Kujaw i Ziemi Dobrzanskiej - Wloclawek : NSZZ "S" Reg. Kujaw i Ziemi Dobrzanskiej; 1981 : Nr. 2

Solidarnosc rolnicza

Ar 28.208.1
Solidarnosc rolnicza ; historia powstania, rejestracja, dokumenty drobne. Organizacje pokrewne ; Stowarzyszenie Kobiet - Gospodyn Wiejskich. Prasa:

Chwast : pismo Woj. Komitetu Zalozycielskiego NSZZR "Solidarnosc Wiejska" - Jelenia Góra : NSZZR "Solidarnosc Wiejska" 1981 : Nr. 1
Nowiny. Solidarnosc Rolników : biuletyn informacyjny - Warszawa : Prezydium OKZ NSZZ RI "S" 1981 : Nr. 1, 2
Rola : biuletyn NSZZ RI "S" - Warszawa : NSZZ RI 1981 : Nr. 1
Rzeczychlopska : tygodnik NSZZ RI "S" - Torun : WKZ NSZZ RI 1981 ; Nr. 11, 16
Solidarnosc wiejska : pismo NSZZ R - Warszawa : NTO
1980 : Nr. 1
1981 : Nr. 2, 3, 7
Solidarnosc wiejska : pismo Rolników Indywidualnych - bez m. wyd. : bez wyd. 1981 : Nr. 7
Z Kosa : biuletyn Ogólnopolskiego Komitetu Akcji Protestacyjnych NSZZ RI "S" - Siedlce : MSZZ RI "S" WKZ 1981 : Nr. ?1.11

Solidarnosc studencka : Niezalezne Zrzeszenie Studentów NZS

Ar 28.209.1
Prasa NZS według regionów i alfabetycznie

Kraków:
- Biuletyn NZS : Wyd. NZS
1980 : Nr. 3, 5
1981 : Nr. 2 wyd. specjalne
- Od nowa : niezalezne pismo studenckie: Wyd. NZS AGH 1980 : Nr. 4
- Niezaleznosc : tygodnik NZS Akademii Rolniczej Wyd. NZS AR
1980 : Nr. 5
1981 : Nr. 6

Ar 28.209.2
Lódz

Akces : Wyd. IFPiA Uniwersytet Lódzki 1980 : Nr. 2
Litery : Wyd. NZS Uniwersytet Lódzki [1980?] : Nr. 2
Maly Strajkowicz : Wyd. UN BNZ 1981 : Nr. 4
Nowsze Drogi : Wyd. Uniw. Lódzki, Wydzial Filozoficzno-Historyczny 1981 : Nr. 4,5
Pohybel : strajkowy biuletyn informacyjny : bez wyd. 1981 : Nr. 3, 4
Strajkus : Wyd. Uniw. Lódzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny 1981 : Nr. 4-8
Strajk : biuletyn informacyjny : Wyd. Strajkujacy studenci Uniw. Lódzkiego 1981 : Nr. 1-4
Wspólne rozmowy : zeszyt lodzki : wyd. Osrodek Pracz Politycznej Sigma 1981 : Nr. 9

Ar 28.209.3
Warszawa

API: biuletyn Agencji Prasowo-Informacyjnej NZS : Wyd. AP-J NZS 1981 : Nr.8
Biuletyn Informacyjny : Wyd. NZS Politechniki Warszawskiej 1980 Nr. 3-4
brzask : Wyd. NZS PW Wydzial Mechaniczno-Technologiczny 1981 : Nr. 2
Czerwony Kapturek : bez wyd. 1981 : Nr. 4, 5
No Wiec : Wyd. NZS Uniw. Warszawski 1981 : Nr. ?9.1
NZS PW ; informator wewnetrzny : NZS PW 1981 : Nr. 1
Post Factum : Wyd. NZS UW Wydzialu Historycznego
1980 : Nr. [1?]10.12
1981 : Nr. 2, 3
Serwis Informacyjny : Wyd. NZS SGGW-AR [Szkola Glówna Gospodarstwa Wiejskiego Akad. Rolniczej] 1981 : Nr. [a?]
Strajk na UW : biuletyn : Wyd. NZS Uniw. Warszawski 1980 : Nr. ?
Uczen polski : niezalezne pismo mlodziezy szkolnej. Warszawa : Mloda Polska 1979 : Nr. 1 [rok 1]
Wspólne rozmowy : Rada Uczelniana SZSP UW: wyd. Osrodek Pracz Politycznej Sigma na UW
1980 : 22.VIII-21.IX, 27.XI,
1981 : 19.III, 23.III, 8.IV, 9.IV, 27.IV, 28.IV, 5.VII
Zycie codzienne : pismo NSZZ "S" i NZS przy WNE : Wyd. WNE Uniw. Warszawskiego 1981 : Nr. 2

Ar 28.209.4
NZS Prasa Wrocław

Bibula : biuletyn informacyjny Budowlanców : Wyd. KZ NZS Wydzial Budownictwa Ladowego 1980 : Nr. 4
Co slychac : komunikat NZS : Wyd. NZS Akad. Medycznej 1981 : Nr. ? 17.2, 22.2, 9.3
Gazeta Wroclawskiej Akademii Rolniczej : Wyd. NZS AR 1981 : Nr. ? 18.3 wyd. specjalne
Komunikat Komisji Informacyjnej : NZS 1981 ; Nr. 7, 12
Marabut : gazeta studentów wydzialu Filozoficzno-Hist. Uniw. Wroclawskiego : NZS UW Wydzial F.-H. 1981 : Nr. 2, 3
O co chodzi : komunikat informacyjny NSZS : Wyd. NSZS 1980 : Nr. ?7.10.
Styk : Wyd. NSZS Wydzialu Elektr. 1980 : Nr. 2
Woda na mlyn : Wyd. NZS INP 1980 : Nr. 2

Ar 28.209.5
NZS Prasa wedlug regionów i alfabetycznie

Indeks : pismo studenckie - bez m. wyd. : bez wyd. 1979 : Nr. 7-8
Nowy Zdrój Checi - bez m. wyd. : bez wyd. 1981 : Nr. 1
Reduta : niezalezny biuletyn studencki - Gdansk : bez wyd. 1980 : Nr. 2, 4
NZS : informacje - Gliwice : NZS Politechnika Slaska 1981 : Nr. 12, 16
Opolitechnik : infomator studencki - Opole : NZS Instytut Budowy Maszyn WSJ 1981 : Nr. 8
Aneks - Opole : NZS WSP 1981 : Nr. 6
Kret : glos NZS AR Szczecin -Szczecin : NZS 1980 : Nr. 3
Prawda - Szczecin ; KZ NZS Politechniki Szczecinskiej 1980 : Nr. 4
Immunitet : niezalezny biuletyn studencki - Torun : UMK 1980 : Nr. ? 11.11. wyd. Nadzwyczajne
Na Ukos - Zielona Góra : [NZS?] 1981 : Nr. 1, 2

Ar 28.209.6
Dokumenty dotyczace powstania NZS 1980/1981

Literatura polityczna drugiego obiegu [wydawnictwa podziemne]

Ar 28.210.1
Publikacje o charakterze politycznym: ksiazki, broszury i skrypty.

Bienkowski, Wladyslaw. Polska 1980: czyli rachunek partyjnego sumienia. Warszawa, Wyd. im. Konstytucji 3 Maja, 1981. 37 s
Jezyk propagandy. Warszawa, NOWA, 1979. 106 s. (Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych)
Kawecki, M. Ruch uspolecznienia pracy. Szczecin, 1981, bez wyd.,1981. 6 s.
Król, M., Kurczewski, J. Po Sierpniu 1980 r. Warszawa, NOWA, 1981. 37 s.
Kusmierek, Józef. Prelekcja. [Walbrzych], bez wyd. 1980.
Lipski, Jan Józef. Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. Warszawa, CDN, 1982. 36 s.
Lipski, Jan Józef. Zwei Vaterländer - zwei Patriotysmen. Berlin, Ullstein Kontinent, 1982. 48 s.
Manipulacja i obrona przed manipulacja. Sesja na UW. Bez m. wyd., Adsum, 1981, 85 s.
Nowak, Leszek. Mit Odnowy. Poznan, Stud. Agencja Wyd. im. Uniw. Zachodnio-Pomorskiego, 1981. 47 s.
Spoleczenstwo wobec kryzysu. Warszawa, Instytut Wydaw. Zwiazków Zawodowych, 1981. 72 s. (Konserwatorium Doswiadczenie i Przyszlosc. Raport trzeci.)
Staniewicz, T. Ändern, um nichts zu ändern oder über den Reformentwurf der Regierung. Bez m. wyd., bez wyd., 1981. 30 s.
Staniszkis, Jadwiga. On some contradictions of Socialist Society. The case of Poland. [Co do pewnych sprzecznosci w spoleczenstwie socjalistycznym. Przypadek Polski.] [Soviet Studies, vol. XXXI, No. 2 Aprii 1979, Glasgow.]
Staniszkis, Jadwiga. Uklad sil politycznych po "Sierpniu" i jego dynamika. Bez m. wyd., bez wyd.,1981. 20 s.
Tischner, Józef. Etyka Solidarnosci. Paryz, Ed. Spotkania, 1982(2) [Wyd.l Kraków 1981]
Tischner, Józef. Polski ksztalt dialogu. Paryz. Ed. Spotkania, 1981

Ar 28.210.2
Periodyki

Krytyka : kwartalnik polityczny - Warszawa : [NOWA]
1980 : Nr. 6
1981 : Nr. 7

Publikacje historyczne wydawnictw podziemnych

Ar 28.211.1
Publikacje dotyczace historii Polski do 1970 r.

Gross, Jan Tomasz. W zaborze sowieckim. Warszawa, NOWA, 1981(2?). 31 s. (Wyd. l 1979)
Prawda. [Tlumaczenia tekstów rosyjskich, które ukazaly sie w "Prawdzie" we wrzesniu 1939 r.] Warszawa, NOWA, 1981. 47 s.
Ziemkowski, Aleksander. Poznanski Czerwiec 1956. (Niezaleznosc, nr. 72 (26.6.1981). 4 k.]

Ar 28.211.2
Materialy dotyczace Grudnia 1970 r. Miedzy innymi

Grudzien 1970. Wybór dokumentów Gdansk-Gdynia-Elblag, [Gdansk], Wyd. "Gdanski Sierpien", [1980]. 64 s.
Grudzien 1970. Materialy i informacje. Bez m. wyd., Wyd. Glos, 1980. 55 s.
Grudzien 1970. [Wyd. specjalne Biuletynu NZS UJ. Kraków nr. 7, 1980.]
1970 Grudzien: czy umiales przezyc, zrozumiec i zapamietac rzeczy, które Cie spotkaly. Gdansk, Wyd. Mloda Polska, 1980. 17 s.

Ar 28.211.3
Czerwiec 1976: Radom i Ursus.

Gomulka, St. Ekonomiczne motywy czerwcowego buntu.
Smolar, Aleksander. Komentarz do wydarzen czerwcowych. Warszawa, NZS Politechnika Warszawska. [198?]. 48 s.

Kultura

Ar 28.212.1
Poezja niecenzurowana, nowosci i przedruki

Baranczak, Stanislaw. Ja wiem, ze to niesluszne. Kraków, ABC (KOS), 1981. 41 s.
Baranczak, Stanisaw. Knebel i slowo. Warszawa, NOWA, 1981. 41 s.(Towarzystwo Kursów Naukowych. Wyklady.)
Ficowski, Jerzy. Odczytywanie popiolów. [Warszawa], NOWA, 1980. 39 s.
Folklor marcowy Marzec 68'. Warszawa, Studencka Oficyna Wydawnicza, 1981. 23 s.
Grudzien - Sierpien. Piosenki i wiersze Wybrzeza. Bez m. wyd., [Biblioteka Literacka], 1980. 64 s.
Milosz, Czeslaw. Gucio zaczarowany. Warszawa, NOWA, [198?]. 36 s.
Solidarnosc. Gdansk Sierpien 80. [Warszawa?], Niezalezna Oficyna "Swit". 1980. 16 s.
Wiersze. [Biuletyn malopolski. Nr. specjalny II.]. [Kraków], Oficyna Liberum Veto, [198?]. 14 k.
Wierzynski, Kazimierz. Krzyze i miecze. [Warszawa?], NOWA, 1981. s. [Przedruk]

Ar 28.212.2
Literatura polska oraz przeklady. Wydawnictwa podziemne

Hlasko, Marek. W dzien smierci Jego. Opowiem wam o Esther. Bez m. wyd., Zblizenia, 1982. 74 s. [Przedruk]
Konwicki, Tadeusz. Mala apokalipsa. Guildford, London, Worcester, Billing & Sons Ltd., 1979. 74 s. [Zapis, nr. 10, 1979 r.]
Maksimow, Grigorij Pietrowicz [Maksimov, Grigorij Petrovic]. [Tlumaczenie B. M.] Moje poglady spoleczne. Warszawa, Archiwum lewicy, 1981. 22 s. [Przedruk z 1973 r.]
Milosz, Czeslaw; Venclova, Tomas. Dialog o Wilnie. Warszawa. NOWA, 1981. 39 s.
Milosz, Czeslaw. Zniewolony umysl. Kraków, bez wyd., 1981. 192 s. [Przedruk, l wyd. Paryz, 1953.]
Orwell, George. Folwark zwierzecy. Kraków, Wydawnictwo po prostu bis, 1981. 53 s. [Przedruk z l wyd. 1974]
Witkiewicz, Stanislaw Ignacy. Pozegnanie jesieni. Warszawa, NOWA, 1981. 453 s. [l wyd. 1927]
Zeromski, Stefan. Snobizm i postep. Kraków, Wyd. ABC, 1981. 191 s.

Ar 28.212.3
Karykatura, piesni. Wydawnictwa podziemne

Krauze, Andrzej. Poland with a Preface by Georg Mikes. Londyn, Nina Krasow, 1981. 95 s.
Rola odnowy. (Karykatury i rysunki prasy zachodniej). Londyn, Polonia Book Found. Ltd 1981. 40 s.
Spiewnik polski. Warszawa, BIN, 1981. 39 s. (Zeszyt 2)

Ar 28.212.4
Periodyki

Kultura : szkice, opowiadania, sprawozdania. [Wybór z rocznika 1978.] - Warszawa : NOWA : 1979.
Puls : nieregularny kwartalnik literacki - Warszawa : NOWA. 1980 : Nr. 9-10
Zwrot : pismo spoleczno-kulturalne - Warszawa : bez m. wyd. 1981 : Nr. 2

POLSKA PO ZAWIESZENIU STANU WOJENNEGO [13.12.1981 DO CZERWCA 1989 R.]

Prawo

Ar 28.301.1
Sytuacja prawna po zawieszeniu stanu wojennego.

Stan wojenny w Polsce: Refleksje prawno-polityczne / red. Prusak, F. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1982. 268 s.

Ar 28.301.2
Prasa rzadu: interpretacje "przekroczen" prawnych, styczen 1982

Bezprawie

Ar 28.302.1
Kroniki Bezprawia 13.12.1981 - 13.12.1982

Prawa czlowieka i obywatela w PRL w okresie stanu wojennego 13.12.1981.-31.12.1982. Opr. Zespól Red. Komitetu Helsinskiego w Polsce i Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ "S". Bruksela 1983. Cz. I s. 1-198. Cz. II (aneksy) s. 199-762.
Les Droits de l'homme et du citoyen en Republique Populaire de Pologne pendant l'état de guerre. 13 décemhre 1981 - 31 décembre 1982. Texte élaboré par le Comité Helsinki en Pologne avec l'autorisation de Z. Bujak, W. Hardek, B. Lis, J. Pinior, E. Szumiejko. Bruksela, Bureau de Coordination á l'Etranger NSZZ "S", 1983. 305 s.

Ar 28.302.2
Kroniki bezprawia

Kronika bezprawia grudzien 1981 - grudzien 1982. Paryz, bez wyd., 1983. 151 s.[Maszynopis]
Solidarnosc. La Repression en Pologne Depuis 13 Décembre 1981. Bruksela, Bureau de Coordination r l'Etranger NSZZ "S", , [1983]. 135 s.

Ar 28.302.3
Kroniki bezprawia

Statystyki represji. Obozy internowanych, wiezienia, listy aresztowanych, relacje z wiezien i obozów. Kronika bezprawia miesiecznika "Fakty". List Wiktora Woroszylskiego do wicepremiera M. Rakowskiego.

Ar 28.302.4
Kroniki bezprawia

Fakty : miesiecznik informacyjny NSZZ "S" reg. Mazowsze - Warszawa : NSZZ "S" reg. Mazowsze' 1982 : Nr. 1-5

Ar 28.302.5
Czwarty raport o niestosowaniu i niedotrzymywaniu konwencji HOP w Polsce, na 68-ą Konferencję MOP w Genewie (maj - czerwiec 1982) 135 s. [Maszynopis]
Ar 28.302.6
Materialy

Materiały na 68-ą Konferencję HOP - Genewa 1982
Wystapienie B. Cywinskiego na 68-ej Konferencji MOP, czerwiec, 1982
Memorandum grupy "Solidarnosci". [Rekopisy i kopie]
Lista delegatów uczestniczacych w 68-ej Konferencji MOP w Genewie

Dokumentacja wydarzen pierwszej fazy stanu wojennego

Ar 28.303.1
Przebieg wydarzen w okresie pierwszej fazy stanu wojennego: strajki w wiekszych osrodkach przemyslowych, relacje naocznych swiadków aktów bezprawia, dokumenty wedlug regionów alfabetycznie;

Gdansk
Kraków
Lublin
Slask
Ursus
Warszawa
Wroclaw

Ar 28.303.2
Stan wojenny: zdjecia

Polska 13 grudzien 1981... Wojna z Narodem : Poland December 13th 1981. The War against the Nation. Lund, NOWA, "Krag", CDN oraz Komitet Pomocy dla Solidarnosci w Szwecji Poludniowej, 1982

Ar 28.303.3
Stan wojenny: zdjecia dokumentalne chronologicznie i wedlug regionów;

Gdansk
Lódz
Warszawa
Wroclaw

Walka opozycji z bezprawiem. Solidarnosc w podziemiu

Ar 28.304.1
Informacja jako środek walki z bezprawiem. Polska wobec stanu wojennego: Raport czwarty: Konserwatorium "Doświadczenie i Przyszłość". Warszawa 1982. [Maszynopis]
Ar 28.304.2
Slady dzialalnosci Solidarnosci w podziemiu

Program Solidarnosci, apele, oswiadczenia TKK (Tymczasowej Komisji Krajowej), ulotki, listy otwarte czlonków Solidarnosci. Solidarnosc rolnicza: dokumenty i prasa. Lech Walesa: Mowa na uroczystosci grudniowe.

Ar 28.304.3
Propaganda polityczna grup opozycyjnych - w stosunku do rzadu i PZPR - plakaty, satyra, ulotki

Krauze, Andrzej. A Year of Martial Law: Cartoons. Paryz, Kontakt, [1982]. [Dodatek do nr. 7 Kontaktu 1982 r.]

Ar 28.304.4
Publikacje o tresci historyczno-politycznej wydawnictw podziemnych

Bregman, A. Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o wspólpracy niemiecko-radzieckiej 1939-1941.[Streszczenie], Wroclaw, bez wyd., 1983.
Edelman, Marek. Getto walczy. Udzial Bundu w obronie getta warszawskiego. Warszawa, CDN, 1983. [l wyd. W-wa, 1945.]
Nie jedziemy do Moskwy. Proces szesnastu, /opr. Rodel, P.. Warszawa, CDN, 1982.
Wilenczyk, Jacek. PPS - partia wolnosci. Warszawa, WSN (Wolnosc, Sprawiedliwosc, Niepodleglosc.), [1984?]. (Seria Opracowan Samoksztalceniowych)
Wyszynski, Stefan. Kultura bolszewizmu a inteligencja polska. Warszawa, CDN, 1982. [l wyd. 1938r.]

Ar 28.304.5
Literatura polityczna "drugiego obiegu" wydana w Polsce lub zagranica

Analiza totalitarnych ideologii. Komunonazizm. Opr. Gauski, W. Oslo, bez wyd., [1981?]. 19 s.
Besançon, Alain. Drugie milczenie kosciola. [Tlum. Jurys, Julia.] Warszawa, CDN, 1983. 13 s. [Fragment]
[Bukovskij, Vladimir Konstantinovic] Bukowski, W. Dusza ludzka w komunizmie. [Tlum.?] Warszawa, Oficyna Libralów, 1983. 20 s.
W. [Bukowskij, Vladimir Konstantinovic] Bukowski, W. Pacyfisci przeciwko pokojowi. [Tlum. Mietkowski, A.] Paryz, Ed. Spotkania, 1983. 51 s.
Ceny. [Warszawa], Wyd. Spoleczne KOS, [1983]. 18 s. (Maly Zeszyt Edukacji Narodowej. Dodatek Oswiatowy KOS-a.)
[Friedman] Freedman, Milton.[Tlum. ?] Kapitalizm & wolnosc;. Warszawa, [Maraton?], 31 s. [Tekst niniejszy jest fragmentem ksiazki "Capitalism and Freedom." Chicago 1962.]
Gauza, W. Czwarte wyjscie dla Solidarnosci. Bez m. wyd., bez wyd., [198?]. 24 s.
Król, Marcin. Style politycznego myslenia. Warszawa, NOWA, [1984?]. 118 s.
Michalczyk, W. Tezy o Marksie. Skrypt dla szkól wyzszych i srednich. Wroclaw, bez wyd.,1982. 11 s.
Michnik, Adam. Grypsy z cytadeli. [Wroclaw?], Yictoria, 1983. 129 s. (Biblioteka Konkretu)
Mianowicz, T. Polska: Kilka uwag. Bez m. wyd., bez wyd., 1982. 50 s.
Nowak, L[eszek]. Anty-Rakowski, czyli o tym, co wygwizdali wicepremierowi robotnicy. Wroclaw, [Wyd. "13"], 1983. 28 s.
Pilka, Stanislaw. Jak i dlaczego wywolac wojne. Warszawa, bez wyd., 1982. 16 s.
Sadowski, Andrzej. Komunizm i faszyzm. Wspólny rodowód, wspólne zasady. Wroclaw, bez wyd., 1984. 59 s.
Slepota. Wybór Radecka, M. Warszawa, CDN, 1984. 25 s.
Solidarnosc z wolnoscia, / red. Don C. Lavoie [Tlum. z ang. Rurarz, E.] Washington, Cato Institute, 1982. 233 s.

Prasa zagraniczna o sytuacji w Polsce po zawieszeniu stanu wojenngo.

Ar 28.305.1
Prasa - ukazujaca sie w jezyku francuskim - o przebiegu pierwszego miesiaca stanu wojennego

Le premier mois de L'État de Guerre" en Pologne. Dossier de presse 13.decembre 1981 - 13 janvier 1982.
Tom 1 (Cz. I) s. 1-231, Tom 1 (Cz.II) s. 232-433.
Libération, Le Libre Belgique, Le Monde, Le Monde Diplomatique, Le Soir
Pologne : 500 jours de libertés qui ébranlèrent le communisme (Libération, numero hors serie, Jan/Feb 82)

Ar 28.305.2
Komentarze do wydarzen w Polsce z prasy Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Propaganda rzadu PRL i Partii przeciwko Solidarnosci.

Ar 28.306.1
Walka rzadu PRL i partii (PZPR) z Solidarnoscia

Czas dyscypliny i pracy. [Zbiór publikacji prasowych], [Warszawa], Wydzial Informacji KC PZPR, grudzien 1981.
W odpowiedzi na pytania: W jakim stopniu "Solidarnosc" byla narzedziem w walce o wladze? Warszawa, Wydzial Informacji KC PZPR, styczen 1982. 14 k.
Panopticum bzdury czyli Polska 1982 w krzywym zwierciadle "wolnej prasy". Warszawa, Wydawnictwo Interpress, 1982
Prawda o polskiej kontrrewolucji: scenariusz narodowej tragedii. Warszawa, Wydzial Informacji KC PZPR, styczen 1982. 13 k.
Prawda o polskiej kontrrewolucji: z zagranicznej dzialalnosci "Solidarnosci". Warszawa, Wydzial Informacji KC PZPR, maj 1982. 23 s.
300 niespokojnych dni. Wydarzenia i fakty. [wyd. przez Biuro Prasowe Rzadu]. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1983. [Wyd. 2]
Rem, Jan. [Urban, Jerzy.] Felietony dla cudzych zon. Warszawa, Czytelnik, 1984. 232 s.
Wojtasik, L. Elementy socjotechniki "Solidarnosci". Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982. 182 s.

Periodyki polityczne wydawane przez Solidarnosc oraz inne grupy opozycyjne.

Ar 28.307.1
KOS ; Wydaje Komitet Oporu Spolecznego "Solidarnosc". - Warszawa : Wyd. Krag

1982 : Nr. 1, 9-14, 18
1983 : Nr. 21-24, 26, 27, 30, 34, wyd. spec. bez nr.
1984 : Nr. 46-48, 49-51

Ar 28.307.2
Mat.

Idee Wola [Solidarnosc] - Warszawa : bez vyd. . 1983 : Nr. 1(2)
Idee. Program, dokumenty - [Warszawa?] : WSH (Wolnosc; Sprawiedliwosc; Niepodleglosc;) 1984 : Nr. l
Niepodleglosc; : miesiecznik polityczny - Warszawa-Katowice : bez wyd. 1983 : Nr. 24, 25/ 1984 : Nr. 26
Obóz : niezalezne pismo poswiecone problemom krajów osciennych [problemy narodów bloku komunistycznego]- [Warszawa] : Instytut Europy Wschodniej 1983 : Nr. 7
1982 : Nr. 1, 9-14, 18
1983 : Nr. 21-24, 26, 27, 30, 34, wyd. spec. bez nr.
1984 : Nr. 46-48, 49-51

Ar 28.307.3
Vakat : miesiecznik spol.-polityczny - Warszawa : NOWA

1983 : Nr. 6-7, 8-9. 11-12/ 1989 : Nr. 46

Ar 28.307.4
Res Publica - Warszawa : Res Publika Sp. z 0.0.

1987 : Nr. l/ 1988 : Nr. 12/ 1989 : Nr. 2, 3
Veto - Kraków : bez wyd.
1983 : Nr. 10-11

Ar 28.307.5
Glos : niezalezny miesiecznik spoleczno-polityczny - Warszawa : Wyd. "Glos" 1982 : Nr. 1

Prasa podziemna

Ar 28.308.1
Prasa

Prasa bez miejsca wydania, tytuly alfabetycznie. bez dyktatu : pismo Miedzyregionalnej Komisji Obrony NSZZ "S" - [Warszawa?] ; MKO NSZZ "S"
1982 : Nr. 2-3
1983 : Nr. 8-10
Gazeta Niecodzienna - [Warszawa?] : Wyd. Zespól do Spraw Kultury NSZZ "S"
1983 : Nr. 3-5
1984 : Nr. 1-6
Jaruzela ;, pismo obyczajowe... - [Warszawa?] : Przedswit
1984 : Nr. 5
Komentarz : pismo sympatyków NSZZ "S" - [Wroclaw] : bez wyd.
1984 : Nr. 6-8
Metro : biuletyn Opozycji Lewicowej - [Warszawa] ; bez wyd.
1982 : Nr. l
OKNO Oswiata Kultura Nauka Opór NSZZ "Solidarnosc" -[Gdansk -Katowice-Kraków i inne] ; Wydawnicza Inicjatywa Podziemna "Zab"
1982 : Nr. 5-7
Osa - [Warszawa] ; KOS-NSZZ "S" 1982 : Nr. [l?]
Prawda /Wolnych Polaków/ - [Warszawa] : Wyd.im. Konstytucji 3 Maja
1982 : Nr. 6
Robotnik : pismo czlonków Miedzyzakladowego Robotniczego Komitetu "Solidarnosc" - [Warszawa] : MRK "S"
1983 : Nr. 37, 42 (wyd. C)
Solidarnosc Narodu - [Warszawa] ; bez wyd.
1982 : Nr. 7, 9, 10
1983 : Nr. 2, 8
1984 : Nr. 1
Sygnal - [Kraków-Nowa Huta] : KOS
1983 : Nr. 53, 61
System - [Warszawa?] : bez wyd.
1983 : Nr. 2
Szerszen - niezalezny biul. inf. - [Rybnik]'bez wyd.
1983 : Nr. 24
Wolna Trybuna : pismo Miedzyzakladowego Porozumienia Solidarnosci "Unia" [Warszawa]. : bez wyd.
1983 : Nr. 11
1984 : Nr. 15, 18
Wolny Glos Nauczycielski [NSZZ Solidarnosc Nauczycielska] - [Wroclaw] : Agencja Informacyjna Solidarnosci Walczacej; 1983 : Nr. 18

Ar 28.308.2
Prasa podziemna: Gdansk

Biuletyn Informacyjny Topolowa : pismo Mlodziezy III LO : bez wyd.
1982 : Nr. 2
CDN Niezalezne Pismo Wybrzeza : Wyd. [Regionalna Komisja Obrony NSZZ "S"]
1982 : Nr. 4
Gdansk : pismo informacyjne NSZZ Solidarnosc ; [NSZZ "S"]
1982 : Nr. 1, 8, 9, 14
1983 : Nr. 15. 16
Gryps : biuletyn Terytorialno-Zwiazkowego Komitetu Samoobrony Spolecznej "Solidarnosc" : Wyd. KSS "S"
1982 :-Nr. l, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 16
Homek : pismo Ruchu Alternatywnego : bez wyd.
1983 : Nr. 8
1984 : Nr. 10
Informator Komisji Zakladowej KSZZ Solidarnosc Gdanskiej Stoczni Remontowej im. Józefa Pilsudskiego ; bez. wyd.
1982 : Nr. 38/4
Jutrzenka : wyd, KOS "Gromada Solidarnosc" 1982 : Nr. 2
Lacznik : jednokartkówka Miedzyzakladowych Tajnych Komisji NSZZ Solidarnosc ; wyd. [NSZZ "S"]
1982 : Nr. 37. 44
Nasz Czas : niezalezne pismo czlonków i sympatyków NSZZ"Solidarnosc" : bez wyd.
1983 : Nr. ? 21.2, 11, 12
Niezalezny Serwis Informacyjny : "Solidarnosc" : bez wyd.
1982 : Nr. 8, 16, 18
Ojczyzna : Katolickie Pismo Robotnicze - Gd.- Katowice - Warszawa - Wroclaw : [NSZZ "S" i NSZZ RI]
1982 : Nr. 16, 21-22, 47, 48-49
Pekazetowiec : biuletyn informacyjny KSS "Solidarnosc" przy Pracowniach Konserwacji Zabytków... : wyd. KSS "S"
1983 ; Nr. 1
sKORpion : publicystyczno-literackie pismo podziemne : bez wyd.
1982 : Nr. 1
1983 : Nr. 3
Solidarnosc : biuletyn informacyjny : Wyd. "Zab"
1982 ; Nr. ? 2.6, 29.9
Solidarnosc i Rozwaga : biuletyn TKZ Stoczni Gdanskiej : wyd. [NSZZ "S"]
1982 : Nr. ? 16.10 wyd.specjalne

Ar 28.308.3
Solidarnosc : pismo Reg. Gdanskiego - Gdansk : NSZZ "S"

1982 : Nr. 31/63, 34/64, 3. 5, 10, 13, 14-19
1983 : Nr. 20-23, 27, 29

Ar 28.308.4
Prasa podziemna: Kraków A-M

Aktualnosci : biuletyn informacyjny RKW Solidarnosc Malopolska ; wyd. Sekcja Informacji ZR Malopolska
1981 : Nr. 9
1982 : Nr. 6, 18, 20, 28
1983 : Nr. 27-29
Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarnosc" Akademii Med. i Panstwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
1983 : Nr. 58
1984 : Nr. 60
Biuletyn Malopolski : wyd. RKW NSZZ "S" Malopolska
1982 : Nr. 2-5
1983 : Nr. 12, 14
1984 : Nr. 1
Dzien 723 : pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "S" w Krakowie : wyd. AKP NSZZ "S"
1983 : Nr. 25
Kronika Malopolska : pismo Solidarnosci Malopolskiej : wyd.- [NSZZ "S" Malopolska]
1982 : Nr. 1-3, 8, 12, 13
1983 : Nr. 41-43
1984 : Nr. 47
Mala Polska : wyd. Polowe Archiwum Prasowe
1983 : Nr. 35-38
1984 : Nr. 39, 3-7

Ar 28.308.5
Prasa podziemna: Kraków N-Z

Pobudka : bez wyd.
1982 : Nr. 3
Serwis Informacyjny Reg. Komisji Wykonawczej Solidarnosc Malopolska ; wyd. RKW "S" Malopolska
1982 : Nr. ? 25.3., 3. 9, 10, 15A
1983 : Nr. 79
Tym Czasem : dwutygodnik, pismo niezalezne : wyd. [Tymczasowa Komisja Robotnicza Hutników]
1983 : Nr. 15
[Trzynasty] 13 Grudnia : wyd. Oficyna Liberum Veto
1982 : Nr. 1, 4
1983 : Nr. 3
1984 : Nr. 1, 2
Veto : [miesiecznik] : bez wyd. 1982 : Nr. 4
Wolna Mysl : almanach krakowski : wyd. [NSZZ "S" Nauka i Kul tura]
1982 : Nr. 5
Zomorzadnosc; : wyd. NSZZ "S" KOS 241 Obszar Poludnie
1982 : Nr. 5, 6
1983 : Nr. 71
1984 : Nr. 77

Ar 28.308.6
Solidarnosc. Informator: Region Srodkowo-Wschodni -Lublin : [NSZZ "S"]

1982 ! Nr. 5. 6, 20-23
1983 : Nr. 61, 62. 63
Solidarnosc Nauczycielska : biuletyn Pracowników Oswiaty i Wychowania - Lublin : NSZZ "S"
1982 : Nr. ? 11.11.
1983 : Nr. 11-15

Ar 28.308.7
Prasa podziemna: Poznan A-Z

Ceglorz : Porozumienie Prasowe "Solidarnosc Zwyciezy" - Poznan : Kolo Oporu Spolecznego "Cegielski" 1984 : Nr. 1
Glos Skosów : pismo KK Szkolnych Kól Oporu Spolecznego : wyd. KK Szkolnych KOS
1984 Nr. 22
Konfederat : wyd. Grupa Skonfederowana "ODWET"
1984 Nr. 2
Obserwator Wielkopolski : wyd. NSZZ "S"
1981 : Nr. 20
1982 Nr. 2, Aneks 2
1983 57-64, 66-75
1984 Nr. 1-3
Solidarnosc : wyd. NSZZ "S" Reg. Wielkopolska - Organ TZR
1981 : Nr. l
1982 : Nr. 2
1984 : Nr. 21
Solidarnosc Walczaca : pismo Organizacji "Solidarnosc Walczaca" Oddzial Poznan : wyd. Agencja Informacyjna SW 1984 : Nr. 3(11)
Wiadomosci Tygodnia : wyd. Niezalezna Spóldzielnia Wydawnicza "S" 1982 : Nr. 7, czesc; II

Ar 28.308.8
Prasa podziemna: Warszawa A-N

BMW. Biuletyn Miedzywydawniczy : wyd. NSZZ "S" Pracowników Wydawnictw Oficjalnych 1983 : Nr. 3
CDN : pismo Miedzyzakladowego Robotniczego Komitetu "Solidarnosci" w Warszawie : wyd. MRK "S" 1982 : Nr. 4
CDN Glos Wolnego Robotnika : wyd. MRK "S" 1982 ; Nr. 2, 4, 5, 15-16 : wyd.A ; Nr. l, 2,.4 : wyd.B
Druk : tygodnik zwiazkowy : wyd. [NSZZ "S"] 1982 : Nr. 4, 11, 14, ? 27.8., 20
Glos Wolnego Robotnika : wyd. MRK Samoobrony Spolecznej NSZZ "S" 1982 : Nr. 18
Glos Wolnego Hutnika : podziemny biuletyn informacyjny : wyd. Robotniczy Komitet Samoobrony Spolecznej NSZZ "S" 1982 Nr. ?
Gnom Gazeta Niezaleznej Organizacji Mlodziezowej : wyd. NOM 1982 Nr. 1
Informacja Solidarnosci Region Mazowsze : bez wyd.
1981 : Nr. 9
1982 : Nr. 18, 19, 29. 31-33, 38, 51, 56, 58, 59, 62, 68, 7 , 75
1983 : Nr. 108-109, 112, 118-119, 120, 132, 137
Informator Wojenny Akademii Medycznej w Warszawie : wyd. NSZZ "S" AM 1982 : Nr.? 5.6
Iskierka : Informator KOS przy ZEM "Zelmot" : wyd. KOS przy ZEM "Zelmot" 1983 : Nr.4(44)
Jednosc; Robotnicza ; bez wyd. 1982 : Nr. l
Karta : bez wyd. 1982 : Nr. l, 17
Mysl Niezalezna : Wyd. Spoleczne KOS
1982 : Nr. 14
1983 : Nr. 5(19)

Ar 28.308.9
Prasa podziemna: Warszawa N-T

Nasz Glos : pismo Zakladów Ceramiki Radiowej i Zakladu Doswiadczalno-Badawczego Ceramiki. Elektronowej : wyd. jak wyzej 1982 : Nr. 7
Sektor : pismo Terenowego Komitetu Oporu "Solidarnosc" : wyd. jak wyzej 1983 : Nr. 30, 31
Slowo Robotników i Mlodej Inteligencji : bez wyd. 1982 : Nr. l, 5, 14
Syrenka Solidarnosc : [NSZZ "S"] 1982 : Nr. 8,15
Szkola Polska : pismo mlodziezy szkól srednich : bez wyd. 1983 : Nr. 8
Tygodnik Mazowsze Solidarnosc : wyd. [Solidarnosc, Reg. Mazowsze ]
1982 ; Nr. 2, 6-34, 36-42, 44, 45. 47-52
1983 : Nr. 55-57, 68, 69, 71-79

Ar 28.308.10
Prasa podziemna: Warszawa T-U

Tu Teraz : pismo Oswiaty Niezaleznej : Wyd. Spoleczne KOS i Solidarnosc Nauczycielska 1982 : Nr. 1(7), 10-11, 14
Tygodnik Wojenny NSZZ Solidarnosc Region Mazowsze : wyd.[NSZZ "S"]
1982 : Nr. 4, 11, 17, 18, 21, 23, 26-30, 36, 37, 40, 41
1983 : Nr. 51, 56-58. 63, 67. 72-74
1984 : Nr. 75-77

Ar 28.308.11
Prasa podziemna: Warszawa W-Z

Warszawianka ; Solidarnosc : bez wyd. 1982 : Nr.l
Wiadomosci ; biuletyn informacyjny NSZZ "Solidarnosc" Reg. Mazowsze : [NSZZ "S"]
1981 Nr. 6, 7
1982 Nr. 8-10, 13. 14, 18. 20, 21, 23-25, 31, 32, 34, 35, 38
1983 Nr. 87, 93
W Okopach : NSZZ "Solidarnosc" : [NSZZ "S"] 1982 Nr. 25, dodatek do nr. 26. 28, 29
Wola : wyd. [przez czlonków Solidarnosci warszawskich zakladów]
1982 : Nr. 17, 18, 27, 33
1983 : Nr. 7, 21-22, 34, 38, 41
1984 : Nr. 4-6, 8, 14

Ar 28.308.12
Prasa podziemna: Wroclaw A-R

Aut : biuletyn informacyjny zakladów CNPAE Centrum,IASE, ZDAE, ZUPA : jak wyzej 1983 : Nr. ? 9.5.
Biuletyn Dolnoslaski : miesiecznik niezalezny : wyd. Agencja Informacyjna Solidarnosci Walczacej
1983 : Nr. 5, 7
1984 : Nr. 1
Biuletyn Informacyjny KKS NSZZ Solidarnosc Zakladu Elektroniki imienia Kazimierza Michalczyka : wyd. jak w tytule 1984 : Nr. 3(23)
BIS. Biuletyn Informacyjny Solidarnosci Walczacej : wyd. Agencja Informacyjna Solidarnosci Walczacej
1983 : Nr. 3
1984 : Nr. 40
Biuletyn Politechniki Wroclawskiej : pismo stanu wojny Organizacji Zakladowej NSZZ "Solidarnosc" : wyd. NSZZ "S" FW 1982 : Nr. 2
De Facto : pismo czlonków NSZZ "Solidarnosc" : wyd. [NSZZ "S"] [1983?] : Nr.?
Emisariusz. Pismo niezalezne : bez wyd. 1982 : Nr. 1
Fama pismo zalogi wydawane przez Tajna Komisje Zakladowa NSZZ "Solidarnosc" Fadroma
1983 Nr. 50, 60-62
1984 Nr. 64-65, 69-72
Hydralek : serwis PZL [Panstwowe Zaklady Lotnicze] Hydral wyd. [NSZZ "S"] 1983 Nr. 15, 17 1984 Nr. 8(33)
Jednoscia Silni : Miedzyzakladowy Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarnosc" PTHW-Wrozamet-ZPUT-Inco-Zremb : wyd. jak w tytule 1984 : Nr. 1(22), 3(25)
Konkret ; wyd. Ruch Spoleczny Solidarnosc - Sekcja Organizacyjna
1983 : Nr. 1
1984 : Nr. 8
Ogniwo : niezalezny miesiecznik spoleczno-kulturalny : wyd. Niezalezne Warsztaty Wydawnicze "Ogniwo" 1984 : Nr. 3
Prawda : miesiecznik Mysli Niezaleznej : wyd. RKS NSZZ "S" Dolny Slask 1984 : Nr. ? luty Wydanie B
Przeglad : bez wyd. 1983 : Nr. ?
Przeglad Mysli Niezaleznej ; wyd. Ruch Spoleczny Solidarnosc - Sekcja Organizacyjna 1983 : Nr. 5
Przeglad Prasy : dwutygodnik NSZZ "S" : wyd. [NSZZ "S"] 1983 : Nr. 3
Replika : miesiecznik niezalezny : wyd. Agencja Informacyjna Solidarnosci Walczacej
1982 : Nr. 8
1983 : Nr. 19
Republika : miesiecznik spoleczno-polityczny : bez wyd.
1983 : Nr. 6

Ar 28.308.13
Prasa podziemna: Wroclaw S-Z

Solidarnosc AR : pismo NSZZ "Solidarnosc" Akademii Rolniczej we Wroclawiu : wyd. NSZZ "S" AR 1982 : Nr. 15/3
Solidarnosc CUPRUM [Zaklady Badawcze i Projektowe Miedzi : wyd. przy pomocy RKS NSZZ "S" Dolny Slask 1983 : Nr. ? lipiec
Solidarnosc Walczaca : pismo Organizacji Solidarnosc Walczaca : wyd. Agencja Informacyjna Solidarnosci Walczacej
1983 : Nr. 9, 12, 19, 20, 22, 25, 27, 34, 35, 37
1984 : Nr. 1, 4-8
Szept : Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarnosc" ASPA : wyd. [Zaklady Aparatury Spawalniczej ASPA] 1984 : Nr. 18
U Nas : pismo NSZZ "Solidarnosc" Polar [Zaklady Zmechanizowanego Sprzetu Domowego] ; wyd. jak w tytule 1984 : Nr. 45, 46
Victoria : ELRO FADROMA FAT HUTMEN : pismo Miedzyzakladowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarnosc Grabiszynek : wyd. MKK "Grabiszynek" 1984 : Nr. 11
Wiadomosci biezace : pismo szeregowych czlonków "Solidarnosci" : wyd. Agencja Informacyjna "Solidarnosci Walczacej"
1982 : Nr. 39
1984 : Nr. 102
Z Dnia na Dzien : serwis informacyjny NSZZ "Solidarnosc" Dolny Slask : wyd. [NSZZ "S"]
1981 : Nr. 82
1982 : Nr. 7, 11, 13. 14, 19, 44, 69,-85, 87-89. 91. 92, 96, 99, 107, 108 '
1983 : 4-8, 10, 11, 14-16, 18, 20, 21, 23
1984 : Nr. 6, 12

Ar 28.308.14
Prasa podziemna ; alfabetycznie wedlug miejsca wydania

Kurierek - B : serwis informacyjny Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" - Bochnia-Brzesko : TKW NSZZ "S" 1984 : Nr. 31-32, 34
W Drodze : pismo NSZZ Solidarnosc - Bydgoszcz : NSZZ "S" 1983 : Nr. 6
Odzew : pismo NSZZ "S" reg. - Bydgoszcz : NSZZ "S" 1983 : Nr. 4
Opornik : tygodnik spoleczny - Elblag : bez wyd. 1982 : Nr. 20
Feniks Solidarnosc : biuletyn informacyjny RKW NSZZ "S"... - Gorzów Wielkopolski : RKW NSZZ "S" 1983 : Nr. 41
Glosno : pismo TKK NSZZ Kopaln Jastrzebia - Jastrzebie : TKK NSZZ Solidarnosc reg. Slasko-Dabrowskiego 1983 : Nr. 12
Informator NSZZ "Solidarnosc" Region Srodkowo-Wschodni Oddzial Krasnik - Krasnik : NSZZ "S" 1982 : Nr. 11
Robotnik Leborka : pismo TKK NSZZ "S" – Lebork 1983 : Nr. 6
Solidarnosc - Lódz; ; RKK Ziemi Lódzkiej 1983 : Nr. 11
Hutnik. Pismo czlonków NSZZ "Solidarnosc" HiL - Kraków : [NSZZ "S" Huty im. Lenina]
1982 : Nr. 3, 4, 8-10
1983 : Nr. 7, 26, 29, 30
Montinowiec - Nowa Huta : wyd. Porozumienie Prasowe "Solidarnosc Zwyciezy" przy MKS Nowa Huta 1984 : Nr. 72, 73
DP Dodatek Polityczny - Nowa Huta : wyd. Porozumienie Prasowe "Solidarnosc Zwyciezy" przy MKS Nowa Huta 1984 ; Nr. 3
Solidarnosc Zwyciezy : Porozumienie Prasowe "Solidarnosc Zwyciezy" : wyd. jak w podtytule
1983 : Nr. 44
1984 : Nr. 3-5
Solidarnosc Trwa : biuletyn informacyjny RKW Regionu Rzeszowskiego - Ezeszów : MKR 1983 : Nr. 52/19
Serwis Informacyjny KSZZ "Solidarnosc" WSP w Slupsku - Slupsk : NSZZ "S" WSP 1982 : Nr.l
Kierunek : pismo Komitetu Porozumienia Miedzyzakladowego Solidarnosc - Szczecin : KPM "S" 1982 : Nr. 24
Solidarnosc : wiadomosci, opinie, komentarze - Szczecin : Komitet Oporu Spolecznego KOS NSZZ "Solidarnosc" Regionu Pomorza Zachodniego 1983 : Nr. 51-52
Z Podziemia : pismo Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarnosc" reg. Pomorze Zachodnie - Szczecin : wyd. jak w podtytule 1983 : Nr. 5, 6
Feniks - Tarnów : Porozumienie Prasowe "Solidarnosc Zwyciezy" - Oddzial w Tarnowie 1984 : Nr. 5
Gazeta Tczewska - Tczew : [NSZZ "S" ?] 1983 : Nr. 2(3)
Kontra : pismo NSZZ "S" Regionu Torunskiego - Torun : NSZZ "S" Regionu 1984 : Nr, 64, 65
Poglos : pismo KZ NSZZ "Solidarnosc" w TPCz MERINOTEX - Torun : wyd. jak w podtytule 1982 : Nr. 3
Torunski Informator Solidarnosci : pismo NSZZ Solidarnosci Regionu - Torun : jak w podtytule
1983 : Nr. 45
1984 : Nr. 1-4
Glos Slasko-Dabrowski (NSZZ) Solidarnosc - [Zabrze-Zaborze] : NSZZ "S" 1982 : Nr. 2

Prasa podziemna opozycji srodowisk studenckich (NZS)

Ar 28.309.1
Prasa podziemna wedlug regionów alfabetycznie:

Kret : satyryczno-polityczny nieregularnik studencki Gdansk : Wyd.studentów Uniwersytetu Gdanskiego
1982 : Nr. 2, 8
1983 : Nr. 14
Podziemna Gazeta Politechniki Gdanskiej - Gdansk : NZS Politechniki Gdanskiej 1983 ; Nr. 12
Glos Akademicki - Katowice : [NZS?] 1983 : Nr. 3 Wydanie A
Gazetka Krakowska : serwis informacyjny Akademickiego Ruchu Samoobrony - Kraków : ARS 1982 : Nr. 4, 10
BIS NZS - Poznan : Miedzyuczelniany Komitet Protestacyjny Uczelni Poznanskich 1984 : Nr. 3-4
Przyszly Czas : pismo studentów i mlodej inteligencji-Warszawa : NZS 1983 : Nr. 1
HORS : przeglad prasy podziemnej - Warszawa : Miedzyuczelniany Opozycyjny Ruch Studencki 1984 : Nr. ? 23.1
Biblioteka ARO : pismo Akademickiego Ruchu Oporu we Wroclawiu - Wroclaw : Agencja Informacyjna Solidarnosci 1982 : Nr. 3, 4
Biuletyn Wroclawski : ARO - Wroclaw : NZS 1982 : Nr. 5 wersja A
CDU. Tygodnik Studencki - Wroclaw : [NZS ?]
1982 : Nr. 2, wyd. specjalne 28.9.
1984 : Nr. 10, 11
Rezystor : bibula NZS Akademii Rolniczej we Wroclawiu - Wroclaw : [NZS AR] 1983 : Nr. 8

Kultura

Ar 28.310.1
Kongres Kultury Polskiej

Kongres Kultury Polskiej. (Warszawa 11-13 grudnia 1981). Warszawa, Wyd. Krag, 1982. 105 S. (Almanach Stanu Wojennego nr. l)

Ar 28.310.2
Literatura: poezja i proza. Wydawnictwa podziemne.

Anonim. Sceny z Grottgera i inne wiersze. Warszawa, Wyd. Przeswit, 1984. 36 s.
By nie pekla jak oplatek cienka sciana dzielaca nas od nienawisci. [Wiersze, wraz z tlumaczeniem francuskim] Paryz, Komitet Koordynacyjny NSZZ "S" we Francji, [1982?]
Jastrun, Tomasz. Zapiski z blednego kola. Warszawa, Wyd. Przedswit, 1983. 46 s.
Korund, Gustaw. Noc grudniowa. Opowiesc; wigilijna w pieciu aktach z prologiem, introdukcja i zakonczeniem. Rzecz napisana w drugiej polowie grudnia 1981 i w styczniu 1982 roku. Warszawa, NOWA, 1983. 58 s.
Nowakowski, Marek. Raport o stanie wojennym. Paryz, Instytut Literacki, 1982. (Biblioteka "Kultury" Tom 350)
Pawlak, Antoni. Zmierzch i grypsy. Warszawa, Wyd. Przedswit, 1984. 20 s.
[Solženicyn, Aleksander Isaevic] Solzenicyn, Aleksander. Jeden dzien Iwana Denisowicza. [Tlum. z ros. Lewandowska, I., Dabrowski, W.] Warszawa, Niezalezna Spóldzielnia Wydawnicza, [1982?]
Szpotanski, Janusz. Szmaciak w mundurze. Cz. l. Wojna pcimska. Warszawa, NOWA, 1983. 44.s.

Ar 28.310.3
Periodyki literackie

Kurs : niezalezny miesiecznik literacki - [Warszawa] : bez wyd. 1983 : Nr. 3, 4; 1984 : Nr. 5
Ziarno : przeglad mysli niepodporzadkowanej - [Warszawa] : Wyd. Przedswit 1983 : Nr. 2
Nowy Zapis - [Warszawa] : Wyd. Krag 1983 : Nr. ??

DZIALALNOSC POLAKÓW NA EMIGRACJI 1980-

Polska prasa emigracyjna [prawica]

Ar 28.401.1
Wycinki : periodyk polityczny. Wybór artykulów z polskiej prasy emigracyjnej - Nowy Jork : Wydawca Adam Marconi 2895 Biscayne BLVD 1982 : Nr. 2

Artykuly z nastepujacych gazet i czasopism:
Nowy Dziennik - Nowy Jork, Przeglad Polski - Nowy Jork, Pomost - Chicago, Dziennik Polski - Londyn, Jutro Polski - Harrow, W. Brytania, Kultura -- Paryz.

Ar 28.401.2
Polska prasa emigracyjna w Szwajcarii:

Nasza Gazetka : pismo miesieczne - Zurich : Towarzystwo Dom Polski w Zurichu
1982 : Nr. 8
1983 : Nr. 1

Solidarnosc z "Solidarnosci"

Ar 28.402.1
Akcje na rzecz Solidarnosci zagranica 1980-1984. Plakaty, ulotki, kalendarze, broszurki.

Francja
Inprekor : Miedzynarodowa Korespondencja Prasowa - Montreuil : IV Miedzynarodówka
1982 : Nr. 3
1983 : Nr. 8-9
Niemiecka Republika Federalna
Gewerkschafter fordern: Solidarität mit "Solidarnosc": Reiseberichte, Interviews, Dokumente. Frankfurt am Main, IsP-Verlag, 1981. 64s.
Szwajcaria
Kemeth, M. Polen - Sturz der bürokratischen Herrschaft? - Zürich, SAP, 1981. 40 s.
Report of Second IMF Mission to Poland.May 1981. - Genewa, International Metalworkers Federation, 1981. 12 s.
Statuten des Vereins "Pro Solidarnosc". Ulotki
Szwecja
Polska vinter brev. Stokholm, Tryckeri AB Federativ, 1982. 40 s.
Wielka Brytania
Ulotki nawolywujace do pisania listów protestacyjnych do wladz PRL.

Ar 28.402.2
Informacja : miesiecznik - Montreal : Wyd. Grupa Dzialania na rzecz Solidarnosci

1982 : Nr. 4, 5, 9-10, 11-12

Prasa Solidarnosci na emigracji

Ar 28.403.1
Belgia

Solidarnosc : biuletyn informacyjny - Bruksela : Biuro Informacyjne [Solidarnosci]
1982 : Nr, 1-13,15-30

Ar 28.403.2
Francja

Robotnik '83 : bulletin du Comite de coordination du syndicat "Solidarnosc" en France. - Paryz: Komitet Koordynacyjny NSZZ "Solidarnosc" we Francji
1983 : Nr. 4, 5, 6, dodatek A maj

Ar 28.403.3
Solidarnosc : Bulletin d'Information [od nr.11/82 Biuletyn Informacyjny] - Paryz: Komitet Koordynacyjny NSZZ "Solidarnosc" we Francji

1982 : Nr. 1-19, 21-30, 31-39, 42, 45-49
1983 : Nr. 50-61, 64

Ar 28.403.4
Francja i inne kraje

Kontakt : miesiecznik redagowany przez czlonków i wspólpracowników NSZZ "Solidarnosc" - Paryz, Bruksela, Londyn i inne : Wyd. Spotkania
1982 : Nr. 1-8
1983 : Nr. 1-11

Ar 28.403.5
Szwecja

Biuletyn Informacyjny - Stokholm : Biuro Informacyjne "Solidarnosci" w Szwecji 1982 : Nr. 1-5, 11
Solidarnosc : dokumenty - Stokholm, Amsterdam i inne : Biuro "Solidarnosci" w Szwecji
1982 : Nr. 2, 3
1983 : Nr. 4

Ar 28.403.6
Publikacje Solidarnosci na emigracji:

Belgia
La situation des organisation syndicales en Pologne. - Bruksela : Le Bureau de Coordination de Solidarnosc à l'etranger. [1982?]. 25 s.
Niemiecka Republika Federalna
Przekazy : miesiecznik Grupy Roboczej Solidarnosc - Berlin Zachodni : Grupa Robocza "S" 1983 : Nr. 2 (14)
Szwajcaria
Biuletyn Informacyjny Delegacji NSZZ "Solidarnosc" - Zuerich : Delegacja NSZZ "S" 1982 : Nr. 3

Polskie wydawnictwa emigracyjne

Ar 28.404.1
Publikacje dotyczace historii Polski, wydane w latach 1945-1978

Zeitraum: 1945-1978

Korbonski, Stefan. W imieniu Kremla. Paryz, Instytut Literacki. 1956. 87 s.
Krzyzanowski, A. Dzieje Polski. Paryz, Instytut Literacki, 1973. 451 s. (Biblioteka Kultury T. 236) [Niniejsze wydanie opiera sie na manuskrypcie z 1956r.]
Lewy Nurt. Zbiór rozpraw i artykulów pod red. dr Józefa Zmigrodzkiego. Londyn, Centralny Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej. Zeszyt 2, zima 1967/68.
W obronie wolnosci i niepodleglosci Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty maj 1949 - grudzien 1949. Londyn, bez wyd., 1950. 31 s.
Publikacje dotyczace historii Polski, wydane w latach, 1979-1989
Bukowinski, Wladyslaw. Wspomnienia z Kazachstanu. Paryz, Ed. Spotkania. 1979. 79 s.
Kaminski, Aleksander, Wasilewski, Antoni. Józef Grzesiak "Czarny". Paryz, Ed. Spotkania, 1981. 70 s.
Rekulski, T. Antoni. Czy drugi Katyn? Paryz, Instytut Literacki, 1980. 45 s.
Wozniak, Piotr. Zapluty karzel reakcji. Wspomnienia AK-owca z wiezien w PRL. Paryz, Ed. Spotkania, 1982. 146 s.
Zenczykowski, Tadeusz. Dwa komitety 1920-1944. Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny. Paryz, Ed. Spotkania, 1983. 144 s.

Ar 28.404.5
Publikacje Instytutu Literackiego w Paryzu, seria: Biblioteka Kultury

Kultura: Szkice. Opowiadania. Sprawozdania [miesiecznik]. Paryz, Instytut Literacki
1980 : Nr. maj
1981 : Nr. pazdziernik-listopad
1982 : Nr. styczen, luty, marzec, kwiecien, lipiec, sierpien, wrzesien
Herling-Grudzinski, Gustaw. Inny swiat. Zapiski sowieckie. Paryz, Instytut Literacki, 1965. 254 s. (Bibl. Kultury, T. 61)
Weissberg-Cybulski, Aleksander. Wielka czystka. [Tlum. z niem. Ciolkosz, Adam.] Paryz, Instytut Literacki, 1967. 572 s. (Bibl. Kultury, T. 151)
Wierzynski, K. Czarny Polonez. Paryz, Instytut Literacki, 1968. 38 s. (Wyd. 2), (Bibl. Kultury, T. 154)

KOSCIÓL 1976-1989

Zeitraum: 1976-1989

Materialy dotyczace “najnowszej” historii kosciola

Ar 28.501.1
Materialy dotyczace najnowszej historii kosciola: biografie, homilie, tezy i inne

Archikonfraternia literacka. Warszawa, Wyd. Kuria Metropolitarna Warszawska, Wydzial Duszpasterstwa, 1983. 70 s. (Zeszyty studium spolecznej nauki Kosciola, nr. 3)
Cywinski, Bohdan. Z dziejów Kosciola katolickiego w Polsce niepodleglej. Warszawa, NOWA,1980. 30 s. (Towarzystwo Kursów Naukowych. Wyklady)
Dossier L'eglise Polonaise e les Associations Catholiques. Bruksela, 1982. 28 s. (Dossier realise section. Polonaise de la Confederation des Syndikats Chrestiens.)
Homilia Ks. Biskupa I. Tokarczyka. Jasna Góra, 5.9.1982
Kazanie Ks. Henryka Jankowskiego. Gdansk, 13.2.1983.
List biskupa katowickiego do Kuratorium Oswiaty i Wychowania w Katowicach, 15.1.1981.
OCD, Gil, Cz. O. Rafal Kalinowski. Karmelita Bosy 1835-1907. Kraków, Wyd. BO. Karmelitów Bosych, 1983. 63 s.
Reformierte Kirche Polens zwischen katholischer Bevölkerung und sozialistischem Staat. In: Schweiz. evang. Pressedienst. Zürich, 25.10.1972, Nr. 43. .
Tezy Prymasowskiej Rady Spolecznej w sprawie ugody. Warszawa, 5.4.1982.
Krótki zyciorys Kardynala Stefana Wyszynskiego.

Papiez Jan Pawel II

Ar 28.502.1
Frossard. A. Nie lekajcie sie. Rozmowy z Janem Pawlem II. [Rzym], Liberia Editrice Vaticana, 1982. 309 s.

Jan Pawel II. Dzieje Narodu - Praca - Zwyciestwo. Fragmenty homilii, przemówien, encyklik wiazace sie z II Pielgrzymka do Polski. Kraków, Wydzial Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej, 1983. 127 s.
Na Ojczystym Goscincu. II Pielgrzymka Jana Pawla II w Polsce. Fotokronika. Warszawa, Agencja "Omnipres" - Spóldzielnia Pracy Dziennikarzy w Warszawie, 1983. 44 s,
Przemówienie Ojca Swietego Jana Pawla II na 68-ej Konferencji Miedzynarodowej Organizacji Pracy. Genewa, 15.6.1982. [Teksty w jezyku polskim i francuskim]

Prasa katolicka

Ar 28.503.1
Tygodnik Powszechny : katolickie pismo spoleczno-kulturalne - Kraków : RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"

1982 : Nr. 1-21, 23, 29, 31, 35, 37, 46, 50
1983 : Nr. 20

Ar 28.503.2
Tygodnik Powszechny...

1984 ; Nr. 7-10, 12, 13-43, 48-53

Ar 28.503.3
Tygodnik Powszechny...

1985 : Nr. 1-10, 12-18

Ar 28.503.4
Znak [miesiecznik] - Kraków : RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"

1981 : Nr. 326
1983 : Nr. 321, 322, 343, 345. 346, 347

Ar 28.503.5
Znak ...

1984 : Nr. 350-359

Ar 28.503.6
Lad : Katolicki Tygodnik Spoleczny - Warszawa, Gdynia i inne : wyd. Osrodek Dokumentacji i Studiów Spolecznych

1984 : Nr. 7-10, 12-24, 26-28, 30, 33, 34
1985 : Nr. 14, 16-18

Ar 28.503.7
Przeglad Powszechny - Warszawa : Wyd. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego

1983 : Nr. 12
1984 : Nr. 1-6

Ar 28.503.8
Przeglad Powszechny...

1984 : Nr. 1-6
1984 : Nr. 7-12
1985 : Nr. 1
! Ar 28.503.9

Ar 28.503.9
Chrzescijanin w swiecie ; zeszyty ODiBS - Warszawa : Osrodek Dokumentacji i Badan Spolecznych

1983 : Nr. 122, 123
1984 : Nr. 131-134

Ar 28.503.10
Wiez - Warszawa : RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch"

1976 : Nr. 6
1983 : Nr. 11-12
1984 : Nr. 2-4, 6, 7

Ar 28.503.11
Gosc niedzielny : tygodnik Kurii Diecezjalnej w Katowicach

1984 : Nr. 13, 15-20, 22-32, 35-40, 42-43, 48, 50-51, 52/53
1985 : Nr. 7/8, 9, 10, 12-14, 16, 17
Królowa apostolów - Warszawa, Wydawnictwo Ksiezy Pallotinów
1983 : 10-12
1984 : 1/2, 3/4, 5-6, 7/8, 9-12

Ar 28.503.12
Niedziela : tygodnik katolicki - Czestochowa

1983 : 37-39, 50, 52
1984 : 7, 9-19, 21-46, 48-51, 52/53
1985 : 1-2, 5, 7, 9/10, 11-13, 14/15, 16-17

Ar 28.503.13
Powsciagliwosc i praca. Wyd. nakladem XX Michalitów

1984 : Nr. 1-4, 6-12
1985 : Nr. 1
Przeglad katolicki : tygodnik poswiecony sprawom religijnym, spolecznym i kulturalnym. Warszawa
1984 : 2-7, 9, 11-12, 16-18, 24, 26
1985 : 13, 14/15, 17
Przewodnik katolicki : tygodnik dla rodzin. Poznan
1984 : 21-23, 34-36, 39
1985 : 12, 15, 16

Kosciól [autokefaliczny] prawoslawny

Ar 28.504.1
Wiadomosci Polskiego Autokefalicznego Kosciola Prawoslawnego - Warszawa Prawoslawna Metropolia

1982 : Nr. 2
1983 : Nr. 4

POLSKA W SWIETLE PUBLIKACJI WYDAWNICTW OFICJALNYCH 1945-1989

Zeitraum: 1945-1989

Konstytucja i prawo

Ar 28.601.1
Konst.

Konstytucja PRL: 22.7.1952 i 21.2. 1976 - tekst w jezyku polskim i francuskim
Strobel, G. W. Parlament und Volksräte in Polen. Köln, Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1970. 24 s. [Berichte des Bundesinstitutes fur Ostwissenschaftliche und Internationale Studien]
Rzeczypospolita. Diariusz Sejmowy. Sprawozdanie z 24-posiedzenia plenarnego Sejmu PRL w dniu 21 lipca 1982 r. Warszawa, Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawnicze "Rzeczypospolita"
Monitor Polski : Dziennik Urzedowy PRL - Warszawa : Wydawnictwa Urzedu Rady Ministrów
1979 : Nr. 4 - 23.2
1981 : Nr. 19 - 30.7
1982 : Nr. 5 - 26.2, 35 - 12.11
Ustawa o Zwiazkach Zawodowych z dnia 8.10.1982 r.
Ustawa o postepowaniu wobec osób uchylajacych sie od pracy. Stan prawny na dzien 1.1.1983. Warszawa, Wyd. Prawnicze, 1983.
Ustawa o amnestii z dnia 21.7.1984.
Zalozenia do projektu ustawy o radach narodowych.

Partie polityczne

Ar 28.602.1
Partie polityczne: PZPR, SD, ZSL

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR)
Stronnictwo Demokratyczne (SD)
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL)
PZPR: Statuty, programy, krytyczna ocena dzialalnosci.

Ar 28.602.2
Nowe Drogi : organ teoretyczny i polityczny KC PZPR - Warszawa : RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch" - Wyd. Wspólczesne. [Wybrane numery z okresu 1953-1983]

1953 : Nr. 3
1973 : Nr. 12
1980 : Nr. 7
1981 : Nr. 5-6, 9, 10, 12
1983 : Nr. 1

Ar 28.602.5
Male partie polityczne

Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) i Stronnictwo Demokratyczne: statuty, programy - broszurki.
!! Polityka wewnetrzna

Polityka wewnętrzna 1945-1980

Zeitraum: 1945-1980

Ar 28.603.1
Polit.

Zeitraum: 1977-1979

Publikacje wydawnictw dotyczace Zwiazków Zawodowych w PRL (1945-1982)
ABC. Gewerkschaften in Polen. Warszawa, Verlagsinstitut des ZRdPG, 1979. 198 s. [Propaganda]
Fick, B. Fundusz zakladowy. Warszawa, Wyd. Zwiazkowe CRZZ, 1967. 253 s.
Ostrowski, K. Rola zwiazków zawodowych w polskim systemie politycznym. Wroclaw, Warszawa, Kraków, PAN, 1970. 137 s.
Przeglad Zwiazkowy : miesiecznik teoretyczno-polityczny Zwiazków Zawodowych - Warszawa : Inst. Wyd. CRZZ 1978 : Nr. 4 (344)
Uchwaly i wytyczne Plenum, Prezydium i Sekretariatu CRZZ w sprawach wewnetrzzwiazkowych 1972-1976. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1978. 127 s.
Zbiór uchwal i wytycznych Plenum, Prezydium i Sekretariatu Centralnej Rady ZZ za rok 1977, 1978. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1978.
Zwiazki Zawodowe w liczbach 1977, 1978 i 1979. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1977-1979

Polityka zagraniczna PRL 1945-1985

Zeitraum: 1945-1985

Ar 28.604.1
Polska a ONZ

Skodlarski, J. Polska w systemie wspólpracy ekonomicznej ONZ (1945-1980). Warszawa - Lódz, PWN, 1983. 191 s.

Ar 28.604.2
Polska a USA

Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Polski w swietle faktów i dokumentów (1980-1983). Warszawa, Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych. Instytut Badania Wspólczesnych Problemów Kapitalizmu, 1984. 270 s.

Ar 28.604.3
Periodyki

International Relations : Studies of the PISM. - Warszawa : Polish Institute of International Affairs
1984 : Nr. 1 Vol. I
Sprawy Miedzynarodowe : miesiecznik - Warszawa : PISM
1981 : Nr. 9-11
Z dziejów rozwoju panstw socjalistycznych. - Wroclaw-Warszawa-Kraków : PAN
1983 : Nr. 2 tom I

Ar 28.604.4
Periodyki

Polish Political Science : Yearbook Polish Association of Political Sciences - Wroclaw - Warszawa - Kraków : PAN
1982 i 1983

Publikacje dotyczace «najnowszej» historii Polski

Ar 28.605.1
Publikacje

Gomólka, Wladyslaw. Vingt ans apres la guerre. Warszawa, editionis "Polonica", 1965. 48 s.
Grzybowski, K. Mille ans II la Républigue Nobiliare (Essor et dèr diu). Warszawa, Wyd. Polskie Perspektywy,1967. 64 s.
Holzer, Jerzy. Les cinguante années de la Pologne indépendante. Warszawa, Interpress, 1968. 97 s.
Le point de rue Polonais le Désannement - la Dénucléarisation la sécurite européenne. Documents - Declaration - Opinions. Warszawa, Wyd. Polskie Perspektywy, 1966. 70 s.
Turlejska, Maria. Zapis pierwszej dekady 1945-1954. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1972. 261 s.

Ar 28.605.2
Historia Polski - Materialy dotyczace stosunków polsko-niemieckich 1920-1980

Zeitraum: 1920-1980

W jezyku francuskim:
Lachs, M. La frontière polono-allemande. Droit, vie et logique de l'histoire. Warszawa, PWN, 1964, 84 s.
La problème allemand vu de Pologne. Warszawa, Poznan, 1963. 147 s.
W jezyku niemieckim:
Kowalewski, J. Wir und die Bonner Politik. Begründetes Misstrauen. Warszawa, Poznan, Zachodnia Agencja Prasowa, 1962. 47 s.
Lachs, M. Die Westgrenze Polens. Recht, Tatsachen, Logik der Geschichte. Warszawa, PWN, 1967. 95 s.
Malcuzynski, K. Gomulka Plan zum Einfrieren der Kernrüstungen in Mitteleuropa. Warszawa, Zach. Agencja Prasowa, 1965. 113 s.
Die Umsiedlung der Deutschen Bevölkerung aus Polen. Legende und Wirklichkeit. Warszawa, Poznan, Zach. Agencja Prasowa, 1966.
Informationsbulletin. Warszawa, Zach. Agencja Prasowa
1960 : Nr. 3, 7
1966 : Kr. 8-10
Herausgegriffen. Aus deutschen Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Bern, Presseattaché der BRD in Bern 1964 : Nr. 3
Interfact. Blickpunkt Polen. - Böblingen Alfred Riedel 1978 : Nr. 4
Richthofen, Bolko. Frhr. von. Auslandstimmen zur oberschlesischen Volksabstimmung. Augsburg, Oberschlesischer Heimatverlag GmbH, 1961. 49 s.
W jezyku polskim:
Polemiki - Londyn : Wyd. Polonia Book Fund. Ltd. 1970 : Zeszyt 10

Ar 28.605.3
Periodyki historyczne:

Dzieje najnowsze : kwartalnik poswiecony historii XX wieku - Warszawa, Wroclaw i inne : PAN
1977 : Nr. 3. 4
1978 ; Nr. 12

Ar 28.605.10
Kwartalnik historyczny - Warszawa : PAN, Instytut Historyczny

1977 : Nr. 1, 3, 4
1978 : Nr. 1, 2, 3
1979 : Nr. 1

Gospodarka i przemysl

Ar 28.606.1
Gospodarczy rozwój Polski 1945-1970

Zeitraum: 1945-1970

Die Degeneration der PVAP und die Zerrüttung der sozialistischen Planwirtschaft Polens. (Dokumentation zusanmengetragen von den Jungen Linken Luzern.) 1970/71. 8 s.
Gutowski, Antoni. Eksperyment gospodarczy "Ery". Warszawa, WE. 1967. 193 s.
Jedrychowski, Stefan. Richtlinien der Entwicklung der Volkswirtschaft in den Jahren 1959-1965. Bericht des Genossen Stefan Jedrychowski Mitglied des Politbüros des Zentralkonitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei vorgetragen am 12. Marz 1959. Warszawa, 1959. 63 s.
Karpinski, Andrzej. Rakowski, Mieczyslaw. Gospodarka Polski na tle gospodarki swiata. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1957. 150 s.
Karpinski, Andrzej. Polityka uprzemyslowienia Polski w latach 1958-1968. Warszawa, PWE, 1969. 415 s.
Karpinski, Andrzej. Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1968. 190 s.
Karpinski, Andrzej. Vingt ans de développment économique de la Pologne 1944-1964. Warszawa, Ed. "Polonia", 1964. 168 s.
Pajestka, Józef. Sekomski, Kazimierz. Doskonalenie planowania i funkcjonowania gospodarki w Polsce Ludowej. Warszawa, PWE, 1968. 143 s.
Polityka gospodarcza Polski Ludowej. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1965. Cz.II, 410 s.
Rozmowy o gospodarce. Polska 1966-1970. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1965. 360 s.
Rapport Nations Unies; Groupe d'étude sur les aspects sociaux des coopératives urbaines. Jablonna, Varsovie, Pologne. 15au 24 mai 1967. Genewa, ONZ, 1968. 105 s.

Ar 28.606.2
Rozwój gospodarki w latach 1970-1980

Zeitraum: 1970-1980

Bombera, Zdzislaw, (red.) Obiektywne i subiektywne uwarunkowania planowego ksztaltowania rzeczywistosci spoleczno-gospodarczej. Warszawa, WSNS, 1979. 290 s.
Glinski, Bohdan. System funkcjonowania gospodarki. Logika zmian. Warszawa, PWE, 1977. 198 s.
Karpinski, Andrzej. Zarys rozwoju gospodarczego Polski Ludowej. Ksiazka i Wiedza. 1980.
La politique économique de la Pologne apres la Revolte Ouvrier. Bulletin du Centre International des Syndikalistes Libres en Exil. Paryz, 1973.
Stan i rozwój przemyslu w Polsce. Warszawa, SGPiS, 1972. (Zeszyty naukowe SGPiS

Ar 28.606.3
Rozwój i stan rolnictwa w PRL

Lipski, Witold. Die Landwirtschaft in Polen. Warszawa,. Polonia Verlag, 1964 s.
Report UN: Study Group on the Social Aspects of Land Reform and Co-operativs. Jablonna, Warszawa, Poland 10 to 21 Maj 1965. Genewa, UNO, 1965. 119 s.
Szemberg, Anna. Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chlopskich. Warszawa, PWE, 1966. 243 s.

Ar 28.606.4
Wybrane problemy handlu zagranicznego

Handel zagraniczny. Warszawa, Polska Izba Handlu Zagranicznego. 1980 : Nr. 1
Monkiewicz, Jan. Licencje. Mity a rzeczywistosc. Warszawa, Instytut Wydawniczy Zwiazków Zawodowych, 1983. 151 s.

Ar 28.606.5
Partia o reformie gospodarczej: 1980-1984

Zeitraum: 1980-1984

Z Czeslawem Bobrowskim o gospodarce rozmawia Maciej Wierzynski. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1981. 64 s.
Gajl, Natalia. Problemès juridigues et financiers des enterprises socialistes. Wroclaw, Warszawa, Kraków, PAN, 1984. 316 s.
Kierunki reformy gospodarczej. Projekt ustaw o przedsiebiorstwach panstwowych, o samorzadzie zalogi przedsiebiorstwa panstwowego. Warszawa, Trybuna Ludu, 1981. 127 s.
Pajestka, Józef. Polski kryzys lat 1980-1981 : jak do niego doszlo i co rokuje. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1981.
Reforma gospodarcza. Zbiór ustaw. Stan prawny na dzien 9 marca 1982 r. Warszawa, Instytut Wydawniczy Zwiazków Zawodowych, 1982. 119 s.
Rzadowy program przezwyciezenia kryzysu oraz stabilizowania gospodarki kraju. Warszawa, 1981. 55 s.
"Trzy S" w przedsiebiorstwie. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1983. 128 s. (Seria Reforma i ty)
Zasady dzialalnosci przedsiebiorstw panstwowych w 1982 roku. (Wg. uchwaly Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r.) Warszawa, Trybuna Ludu, 1981. 24 s.
Zmiana cen detalicznych zywnosci, opalu i energii oraz system rekompensat. Material do dyskusji. Warszawa, Panstwowa Komisja Cen, 1981.

Ar 28.606.10
Samorzad robotniczy w Polsce powojennej do 1980 r.

Balasek, J., Gilejko, L. Spoleczno-ekonomiczne funkcje samorzadu robotniczego. Warszawa, 1967. s. 10-219.
Uchwala nr. 704 Rady Ministrów.
Fidelski, R. O Radach Robotniczych. Nowe zjawiska w zyciu gospodarczym Polski. Warszawa, 1956. s.47-63.
Jarosz, M. Samorzad robotniczy w przedsiebiorstwie przemyslowym. Warszawa, 1967. s. 140-259.
Jaworski, T. Samorzad robotniczy. Rozwój i aktualne problemy. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1979. 174 s.
Jaworski, T., Trzeciak, M. Samorzad robotniczy a planowanie w przedsiebiorstwie. Warszawa, Wyd. Zwiazkowe CRZZ, 1971. 111 s.
Jaworski, T. Udzial zalóg w zarzadzaniu. Formy i uwarunkowania. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1976. 212 s.
Morawski, W. Opis i analiza funkcjonowania samorzadu robotniczego. Czlowiek w organizacji przemyslowej. Warszawa 1965. s 243-266.
Samorzad robotniczy. Zbiór dokumentów. Warszawa, Zwiazek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej, Zarzad Glówny, 1978.
Wytyczne Biura KG PZPR. Kierunki rozwoju samorzadu. robotniczego.
Wytyczne Centralnej Rady Zwiazków Zawodowych w sprawie regulaminu samorzadu robotniczego.

Ar 28.606.15
Periodyki: statystyka gospodarcza

Polen statistische Daten. - Warszawa : Hauptamt für Statistik. 1977, 1978.
Biuletyn statystyczny - Warszawa : GUS
1971 : Nr. 2
1972 : Nr. 1
1973 : Nr. 1
1974 : Nr. 1
1977 : Nr. 12
1979 : Nr. 1

Ar 28.606.20
Periodyki: organizacja pracy

Ekonomika i organizacja pracy ; miesiecznik - Warszawa ; PWE
1977 : Nr. 1, 7, 10
1978 : Nr. 2

Ar 28.606.25
Periodyki: problemy planowania gospodarczego

Gospodarka planowa ; miesiecznik poswiecony problemom planowania i rozwoju gospodarki narodowej - Warszawa : PWE
1979 : Nr. 1, 2, 5-12

Wybrane zagadnienia socjologiczne

Ar 28.607.1
Rózne aspekty polozenia robotników w Polsce powojennej: 1945-1972

Zeitraum: 1945-1972

Halpern, E. Studia nad organizacja, funkcjonowaniem i przemianami zalogi przedsiebiorstwa budowlanego w regionie krakowskim po drugiej wojnie swiatowej. Wroclaw, Warszawa, Kraków, PAN, 1970. 126 s. (Prace Komisji Socjologicznej, nr. 17)
Materialy do historii zalóg fabrycznych w Polsce Poludniowej. Wroclaw, Warszawa, Kraków, PAN, 1966. 104 s. (Prace Komisji Socjologicznej, nr. 6)
Mrozek, Wanda, (red.) Klasa robotnicza województwa katowickiego w cwiercwieczu Polski Ludowej. Katowice, Wyd. "Slask", 1972. 331 s.
Studia nad zaloga Huty Aluminium w Skawinie. Wroclaw, Warszawa, Kraków, PAN, 322 s. (Prace Komisji Socjologicznej, nr. 14)
Z zagadnien kultury pracy robotników przemyslowych. Warszawa, Wyd. Zwiazkowe, 1969. 155 s. (Studia socjologiczne)

Ar 28.607.2
Rózne aspekty polozenia robotników w Polsce powojennej: 1973-1975

Zeitraum: 1973-1975

Burkiewicz, Maria. Procesy wspóldzialania w brygadach robotniczych wybranej kopalni wegla kamiennego. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Ossolineum, 1975. 113 s. (Prace Komisji Socjologicznej, nr. 34)
Haber, Leslaw, H. Determinanty humanizacji stosunków spolecznych w przedsiebiorstwie przemyslowym. Wroclaw, Ossolineum, 1975. 87 s. (Prace Komisji Socjologicznej, nr. 35.)
Nowakowa, Irena. Robotnicy w uprzemyslawiajacym sie miescie. Przemiany spoleczne i kulturalne. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1973. 223 s
Szczepanski, Jan. (red.) Narodziny socjalistycznej klasy robotniczej. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1974. 271 s.
Wesolowski, Wlodzimierz, (red.) Mlodzi robotnicy kwalifikacje postawy aspiracje. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1975. 299 s.
Wlókniarz w procesie zmian. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ, 1975.
Wspólczesna polska klasa robotnicza. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1975

Ar 28.607.3
Rózne aspekty polozenia robotników w Polsce powojennej: 1976-1980

Zeitraum: 1976-1980

Bugi, Julian, (red.) Procesy adaptacji i stabilizacji zalogi kopalni miedzi. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Ossolineum, 1977. (Prace Komisji Socjologicznej, nr. 41.)
Gajewski, Zdzislaw. Warszawscy hutnicy. Narodziny i rozwój. Warszawa, Inst. Wyd. CRZZ. 1977. 143 s.
Wajda, Augustyn, (red.) Klasa robotnicza w spoleczenstwie socjalistycznym. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1979. 505 s.

Ar 28.607.4
Publikacje zajmujace sie rola kobiety w PRL: 1945-1980

Zeitraum: 1945-1980

Dach, Zofia. Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-spoleczne. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1976. 289 s.
Hodoly, Andrzej. Gospodarstwo domowe i jego rola spoleczno-ekonomiczna. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1971. 204 s.
Knychala, Krystyna. Zatrudnienie kobiet w Polsce Ludowej w latach 1955-1974. Warszawa-Poznan, PWN, 1978. 194 s.
Kurzynowski, Adam. Aktywizacja zawodowa kobiet zameznych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju - perspektywy. Warszawa, Ksiaza i Wiedza, 1979. 341 s.
Liwicka, Jadwiga, (red.) Schutz für Mutter und Kind in Polen. Warszawa, Polonia-Verlag, 1961. 82 s. [Pismo propagandowe]
Posrednictwo pracy dla kobiet. Wyniki badan z wybranych osrodków terenowych. Lódz, 1978. 120 s. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lódzkiego. Seria III, nr.29, 1978.)
Przedpelski, Mieczyslaw. Struktura zatrudnienia kobiet w Polsce Ludowej. Warszawa, PWN, 1975. 267 s.
Roguszka-Klups, Maria. Przemiany spolecznej pozycji kobiety pracujacej zawodowo. Poznan, Wyd. Poznanskie, 1975. 193 s.
Wróchno, Krystyna. Die Frau in der Volksrepublik Polen. Warszawa, Interpress-Verlag, 1969. 103 s. [Pismo propagandowe]

Ar 28.607.5
Rodzina w PRL w swietle publikacji z okresu 1970-1978

Zeitraum: 1970-1978

Zaspokojenie. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1978. 248 s.
Dodziuk-Litynska, A., Markowska, D. Rodzina w miastach polskich. Przeglad badan spolecznych z lat 1945-1968. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Ossolineum, 1971. 322 s.
Lewandowski, Jan. Uklady nierównosci warunków startu mlodziezy w Polsce. Warszawa, PAN Komitet Badan i Prognoz "Polska 2000", 1976. 48 s.
Kluzowa, Krystyna. Spoleczno-demograficzne uwarunkowania dzietnosci rodzin. (Na przykladzie badan przeprowadzonych w Krakowie w r. 1974.) Wroclaw, Warszawa, Kraków, 1978. 123 s. (Prace Komisji Socjologicznej, nr. 43.)
Mank, Zygmunt. Rozwód. Warszawa, Ksiazka i Wiedza, 1978. 104 s.
Smyczynski, Tadeusz. Obowiazek alimentacyjny rodziców wzgledem dziecka a polityka socjalna panstwa. Wroclaw, Warszawa, Kraków, PAN Instytut Panstwa i Prawa, 1978. 185 s.
Polityka spoleczna : miesiecznik poswiecony zagadnieniom pracy, plac, planowania spolecznego. - Warszawa
1976 : Nr. 3(27)

Ar 28.607.10
Wybrane prace oraz periodyki z dziedziny socjologii

Polsce Ludowej. Warszawa, Wyd. Zwiazkowe CRZZ, 1971. 238 s.
Masters of Polish Sociology [Klasycy Socjologii Polskiej] : Prace Komisji Socjologicznej - Wroclaw, Warszawa, Kraków : PAN 1984 : Nr. 48
Przeglad Socjologiczny - Lódz: Wyd. Socjologicznego Osrodka Lódzko-Warszawskiego 1980 : Tom XXXII/2
Sisyphus : Sociological Studies - Warszawa : PWN
1981 : Vol. I
1982 : Vol. I

Technika 1979-1985

Zeitraum: 1979-1985

Ar 28.608.1
Przeglad Techniczny - Warszawa : Wyd. Czasopism i Ksiazek Technicznych "Sigma"

1979 ; Nr. 29, 30, 36, 38-40, 45, 46, 51-52
1980 : Nr. 21

Ar 28.608.5
Przeglad Techniczny ...

1982 : Nr. 1-3, 5, 7-11, 13-29

Ar 28.608.6
Przeglad Techniczny ...

1983 : Nr. 1-3, 6-14, 16, 18, 19, 21-25, 28-40

Ar 28.608.7
Przeglad Techniczny ...

1984 : Nr. 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 29, 32,36, 40, 44, 49, 51, 52

Ar 28.608.8
Przeglad Techniczny ...

1985 : Nr. 5. 8, 10, 12. 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25

Kultura polska 1945-1985

Zeitraum: 1945-1985

Ar 28.609.1
Informacje ogólne, film, teatr, literatura

Filler, Witold. Zeitgenössisches polnisches Theater. Warszawa, Interpress, 1977. 147 s.
Kühn, Udo. Polen Information. Deutschsprachige Information aus der Volksrepublik Polen. (Eine Zeitschriftenübersicht, Auswahlbibliographie und Informationsquellensammlung.) Wiesbaden, Hrsg. Udo Kuhn mit Unterstützung von Ars-Polona - Warszawa, 1976, 1977, 1978
Kultura i Spoleczenstwo : kwartalnik - Warszawa ; PAN Komitet Nauk Socjologicznych
1977 : Nr. 4 (Tom XXI)
Polish Scientific Periodicals : Current Contents with Author Directory - Warszawa : Agencja Wyd. "Ruch"
1963 : Nr. 8 (9)
Zólkiewski, Stefan. Culture et littérature polonaises contemporaines. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Ossolineum, 1965. 110 s.

Ar 28.609.2
Miesiecznik Literacki - Warszawa : RSW "Prasa - Ksiazka - Ruch", Wyd. Wspólczesne

1978 : Nr. 10
1980 : Nr. 9, 10-11, 12
1981 : Nr. 1-4

Der Bestand ist im Lesesaal des Schweizerischen Sozialarchivs ohne Benutzungsbeschränkungen einsehbar.